FAKTA:

* Indbyggere og virksomheder i de fem kommuner producerede samlet 1.222..700 ton - 0,7 procent mindre end i 2007. * Mængderne af dagrenovation, erhvervsaffald og byggeaffald er steget med henholdsvis 0,4 %, 1,8 % og 3,2 %. * Mængderne af storskrald, haveaffald og farligt affald er faldet med henholdsvis 16,1 %, 17,3 % og 24,6 %. * 57 % af affaldet blev genanvendt. * 39 procent blev brændt og lavet til grøn energi og varme og mindre end 4 % blev deponeret eller specialbehandlet. Affaldskortlægningen er lavet af Amagerforbrænding i samarbejde med kommunerne og konsulentvirksomheden Veksebo Miljørådgivnig.

Publiceret 27 October 2009 09:00