FUM SKAL DA BEVARES

Beslutningen om at flytte motorcykelklubben FUM fra lokaler ved Næsborgvej til Strandmarksskolen er vanvittig og vil ødelægge den gamle og velfungerende klub, skriver KIM ØSTERBERG:

Motorcykelklubben FUM, har fået det røde kort og skal flytte fra sine nuværende lokaler ved Næsborgvej til lokaler på Strandmarksskolen. Flytningen sker som led i det netop vedtagne budgetforlig, hvor der er foretaget en stor lokalemæssig rokade, der skal give Hvidovre Kommune besparelser på 200.000 kr. og indtægter fra bygninger og grunde, som man vil sælge.

Ungdomsskolen flyttes fra Næsborgvej til Engstrandskolen og Pædagogisk Central flyttes fra Strandmarksskolen til Medborgerhuset, hvilket giver mulighed for at sælge bygninger og grund på Næsborgvej og flytte en række foreninger fra nuværende lejede lokaler til Strandmarksskolen. Umiddelbart kan disse dispositioner se meget fornuftige ud, for foreningerne sikres nye lokaler samtidig med, at Hvidovre Kommune sparer penge og før eller siden kan få indtægt ved salg af grund og bygninger. En hovsa-beslutning Men der er tale om en rigtig hovsa-beslutning, der synes fabrikeret på et skrivebord langt væk fra virkeligheden. Det bliver tydeligt, når man ser på konsekvenserne for motorcykelklubben FUM. Til en motorcykelklub hører også et værksted, hvor medlemmerne kan reparere og “kæle” for maskinerne. Der er ikke velegnede værkstedsfaciliteter på Strandmarkskolen. Der er ikke adgangsforhold til at få maskinerne ind i lokalerne. Der er ikke etableret miljøplads til bl.a. spildolie osv. osv. Og der er ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for handicappede medlemmer. Man gør en klub fortræd FUM (Foreningen af Unge Motorinteresserede) blev dannet i 1971 dengang, der endnu var fremsynede og modige Socialdemokrater, der turde give plads og rum til de lidt mere “vilde” unge i Hvidovre. (HIPS havde fået lokaler i 1969). FUM har gennem årene investeret mange kræfter og egne midler til vedligeholdelse af lokalerne og opbygning af værkstedet, som i dag er forsynet med drejebænk, filebænke, mc-lifte, svejseværk, boremaskine, skruestik, trykluft, dæk apparat, rensekar, diverse håndværktøj og m.m. Jeg har svært ved at se, hvordan der skulle blive plads hertil i lokaler på Strandmarksskolen. Som FUM’erne selv udtrykker det, “ Vores forening vil gå til grunde, hvis lokalefaciliteterne ikke er optimale”. Så lav beslutningen om, og lad FUM’erne blive i de nuværende lokaler. Med venlig hilsen Kim Østerberg, Liste T

Publiceret 27 October 2009 09:00