Langh¯jskolen

Langh¯jskolen

MAN BØR SPARE ANDRE STEDER

EN FAGGRUPPE på Langhøjskolen med lidt supplerende bemærkninger til sidste uges indlæg af Flemming Ernst:

Vi er en faggruppe på Langhøjskolen (rengøring)

På vores skole har vi påbegyndt etablering af IWB tavler i klasserne. Det var planen at der samtidig skulle skiftes gardiner ud i de lokaler hvor tavlerne blev opsat, hvilket også er sket i nogle få klasser. Den væsentlige grund til udskiftningen var at minimere lyspåvirkningen fra vinduerne, men også at få nogle pæne, og ikke som nu gamle mørnede (af solen) og lappede gardiner. Dette spares nu væk til gene for elever og lærer. Med hensyn til besparelsen på 10% på rengøringen, arbejdstakten sættes formodentlig op til 110 mod nu 100, det vil nok medføre et endnu dårligere indeklima. Hvis der f.eks. skal vaskes flere gulve, vil elever og lærere møde gulve der ikke er tørret rigtigt op (med fare for faldulykker og hurtigere tilsmudsning) eller også vil der være et længere tidsinterval end på nuværende tidspunkt. Man klager i forvejen over at der ikke gøres optimalt rent på landets skoler, sygehuse m.m. Den nedslidning (manglende vedligeholdelse) der er på vores skole (givetvis også andre) gør at det allerede nu tager længere tid at gøre rent og at alle ikke får en optimal gulvvask/rengøring hvilket er utilfredsstillende efter vores mening. Da vi hos os næsten alle arbejder 37 timer om ugen (til en løn der er til at leve af). Og med den øgede arbejdstakt til de formodentlige 110 vil det sige, når der er fravær som sygdom, ferie m.m. kan vi se frem til at skulle knokle endnu mere, stadig uden lønkompensation (når det er ved langtidssygdom er det kun for omkring den halve tid) Der er jo endelig den mulighed at der skal spares på sæbe m.m. Det skal dog bemærkes at p.g.a. frygten for H1N1 influenzaen har vi allerede et mærkbart merforbrug i sæbe og papirhåndklæder på rengøringskontoen. Men det er trods alt glædeligt med denne udgift, da det jo viser at advarslerne tages alvorligt Vi vil foreslå at man sparer på nyanskaffelser/anlæg som f.eks. Omlægning af Gl. Køge Landevej, Hvidovre havn, nyt center (Risbjerggård) og lignende, akkurat som hvis det var vores egen lille husholdning er man jo i perioder nødt til at skrue ned for forbruget, og vente til det bliver bedre tider. PS: En kollega glæder sig allerede til at vi andre forærer hende en hel uges ekstra ferie i anledning af et 25 års jubilæum - selv om det er kommunen der står som værende den ædle giver. Faggruppen rengøring

Publiceret 27 October 2009 09:00