Susanne Brixum.

Susanne Brixum.

MENINGSFULD AKTIVERING

SUSANNE BRIXUM har prøvekørt aktiveringen i kommunen:

Ordet aktivering har sikkert hos mange en klang af meningsløshed. Pressen har en naturlig trang til at beskrive det, som ikke virker eller er vanvittigt. Mange har sikkert også mundtligt hørt historier, hvor nogle har hørt om nogen, der har været sat til tom beskæftigelse, fordi de er blevet ramt af arbejdsløshed. I H.C. Andersens hjemland er det naturligt at en fjer bliver til høns, og det er nu engang sjovest at genfortælle historier, hvis de bliver givet lidt ekstra “sovs og kartofler”.

Jeg ville ønske flere vidste, hvor meget Hvidovre satser på, aktivering ikke skal være meningsløs, men meningsfuld og bidrage til, at de aktiverede kommer videre, lærer noget nyt, får styrket selvfølelsen og bliver gladere og dygtigere. Aktiveringsopgaven er omfattende, og jeg skal ikke trætte med at opregne alle de projekter, som vi bruger midler på, men jeg vil gerne til almen oplysning nævne nogle udpluk: Lad mig starte med Multicafeen, hvor der er plads til 40 personer i aktivering. Det er personalekantine i dagtimerne og restaurant om aftenen. Her driver vi en kantine og en restaurant, hvor de aktiverede får lært en masse om mad, hygiejne, kundebetjening, planlægning og alt det andet der skal til, for at drive et sted, hvor kunder og gæster er glade og tilfredse for at komme. Nok så vigtigt er det, at Multicafeen samtidig har og udvikler et omfattende netværk til virksomheder indenfor branchen, hvor der kan være job videre frem. Det er væsentligt aktivering ikke bliver en parkeringsplads men en katapult. Et andet projekt kaldes “Kommunal Service”. Her skabes aktivering gennem en række værksteder, hvor de helt grundlæggende opgaver både med kontorarbejde, rengøring, havearbejde, kørsel, reparation af cykler og diverse andre håndværksmæssige aktiviteter læres. Heller ikke her er der tale om en parkeringsplads for ledige, og derfor udfoldes der også en stor indsats for at få nogle af de andre problemer løst, som ledige kan have. Det kan være både sociale, sundhedsmæssige og også mere private problemer. Mennesker er mennesker og ikke genstande, og derfor skal vi tænke i helhed med fast og kærlig omsorg. 7. september startede kommunen et projekt, som hedder “Kost der betaler sig”. Her sættes fuldt spot på sundheden, og der arbejdes både med motion og mad. De der kommer igennem dette 20-ugers forløb, vil helt sikkert være sundere og stærkere mennesker, end da de kom. En sund sjæl i et sundt legeme er ganske vidst et gammelt ordsprog, men det har ikke tabt sin værdi her år 2009. Mange ved måske ikke, at kommunen driver et vandrehjem, der hedder “Belægningen”. De der aktiveres i dette projekt får konkret viden om, hvad der skal til for at drive et vandrehjem – som jo også er en slags hotel. Både vandrehjem og hoteller lever af glade gæster, og glade gæster giver glæden tilbage til dem, som betjener dem. Også i “Belægningen” læres mange nye færdigheder, og vi holder fokus på, at deltagerne skal videre. Det var blot nogle af Hvidovre Kommunes meningsfulde aktiveringsprojekter. De færreste tænker nok over, at også Bibliotekscafeen er en del af Hvidovres beskæftigelsesindsats. Jeg har netop prøvet at være med bag disken og serveret den varme ret for gæsterne. Det var bare en dejlig oplevelse. God stemning mellem de ca. 15, der får tingene til at svinge. Alt skal være klar til kl. 11.30, og så går det ellers slag i slag dagen igennem med servering, produktion af kaffe, hjemmebag, varm mad og alt det andet, som kan gøre besøget på biblioteket til noget særligt. I forrige uge prøvekørte jeg selv aktiveringen i “Servicepatruljen”, og jeg oplevede her på nært, hvordan der med god stemning og højt humør skabes værdi både for andre borgere i Hvidovre og de aktiverede. Her dyrkes grøntsager i både drivhuse og mere almindelige køkkenhaver, der indrettes grill-pladser og meget andet godt. Det var en rigtig dejlig dag. Vigtigst for mig som politiker er, vi hele tiden husker, at mennesker er medmennesker og ikke anonyme størrelser i en statistik. Det kan både være tungt og hårdt arbejde, både for medarbejderne og de der skal aktiveres. Men det er min klare fornemmelse, at Hvidovre Kommune godt kan være stolt af vores indsats. Med den økonomiske krise, bliver opgaven ikke mindre i de kommende år, men vi må for alt i verden ikke miste det menneskelige fokus. Susanne Brixum (A) Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 27 October 2009 09:00