OM DEN PLAGSOMME BRÆNDERØG

Med henvisning til indlægget i Hvidovre Avis d. 13.10.09 (Fyrings-sæsonen i gang) tillader en anden borger i Hvidovre sig hermed at anføre følgende:

Brænderøgsforurening er problematisk, fordi røgen udledes urenset i lav højde i områder, hvor mange mennesker bor og færdes. De fine partikler og giftige gasser trænger ind i næse, øjne og hals eller dybt ned i lungerne. Brænderøg sættes i et vist omfang i forbindelse med irritation af slimhinder samt alvorlige sygdomme som luftvejslidelser, hjertekarsygdomme og lungekræft. Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB) blev stiftet i marts 2009. Foreningens formål er - at fremme kendskabet til brænderøgens skadelige virkninger - at opbygge et vidensarkiv til hjælp for Landsforeningens medlemmer - at bistå medlemmer i deres klagesager over røggener. Det er trist, at vi skal kommunikere anonymt. Men jeg tror at alle er klar over at flere brændeovnsbrugere ikke vil acceptere, at vi er en gruppe borgere, der bliver syge eller generes af brændeovnsrøg og yderligere skal lide den tort at blive chikaneret af nogle af de pågældende brugere. Røgramt borger i Hvidovre

Publiceret 27 October 2009 09:00