SKRALDEMANDS-STREJKEN - EN TÅBELIGHED!

En kommentar fra "den gamle fagforeningsformand:

I mange år var jeg først fastansat som organisationssekretær og efterfølgende landsformand i en kendt fagforening, hvilket lærte mig, at arbejdsnedlæggelser kun er falliterklæringer for frustrerede personer (på såvel arbejdsgiver- som på arbejdstager side!).

Skraldemandsstrejken her i Hvidovre - og andre kommuner i hovedstadsområdet - er et iøjnefaldende eksempel herpå! De stivnakkede direktioner fra HCS risikerer nu at miste en lukrativ offentlig aftale! De forkælede skraldemænd, med ultrakort arbejdstid, tabte (naturligvis!) i arbejdsretten og skal efterfølgende betale en stor bod og muligvis også miste deres job. Hvidovre Kommunes socialdemokratiske ledelse lurepassede og bidrog overhovedet ikke til nogen som helst løsning, som i Herlev, - det glemmer borgerne forhåbentlig ikke ved kommunalvalget den 17. november 2009. Borgerne fik ikke tømt deres skraldespande og er nu sure på både HCS, på skraldemændene og på kommunen. Eneste vindere er kommunens tiltagende antal af rotter! Hvor er det ufornuftigt! Faglige konflikter i form af strejker var berettigede omkring forrige århundredeskifte ( ikke sidste! ), men i dag vil disse metoder kun blive anvendt af uintelligente mennesker. I øvrigt husker mange vel stadig sygeplejerskernes uprofessionelle strejke i 2008? - den skal medlemmerne betale af på i mange år fremover! Løsningen hedder naturligvis ikke ubetinget stædighed, men intensiv forhandling under gensidig tillid, og resultatet hedder altid og ubetinget TO VINDERE! Den gamle fagforeningsmand Hvidovre SYD PS.: Det er slet ikke så vanskeligt, i mine 13 år som faglig ansvarlig, havde jeg ikke én eneste arbejdsnedlæggelse!

Publiceret 27 October 2009 09:00