VI BLIVER SELV NØDT TIL AT GØRE NOGET!

PER HOLM med et par forslag til miljøforbedringer:

Jeg var til et politisk møde andetsteds i byen, da klimaminister Connie Hedegaard gæstede Hvidovre Hovedbibliotek. Så ud over, hvad jeg har kunnet læse mig til i Hvidovre Avis, ved jeg derfor ikke, hvilke forslag, der blev fremsat under mødet for at forbedre miljøet.

Men jeg vil da gerne bidrage med nogle forslag, som muligvis ikke blev fremsat. Jeg bor i Avedøre Stationsby og kan sommeren igennem konstatere, at især børn og unge pr. automatik tænder lyset i opgangen, når de forlader bopælen eller træder ind i opgangen, desuagtet at det indtrængende sollys fra vinduerne er så skarpt, at det langt overstråler de otte lamper, som tændes for hver gang, der bliver trykket på en kontakt. Ligeledes er det da dejligt forfriskende med et brusebad, men det er nok de færreste, der har behov for tre af slagsen dagligt, som en del - især teenagere - har vænnet sig til. Et tredje og desværre nok ømtåleligt forslag kunne være, at man som under energikrisen i halvfjerdserne, slukkede hver anden gadelampe på visse veje som for eksempel Avedøre Havnevej, hvor der stort set ingen gående færdes i aften- og nattetimerne. Et fjerde endnu mere ømtåleligt forslag handler om busdriften. Selv om Christiansborg-politikerne hele tiden taler om den skrækkelig privatbilisme, og vil have os til at køre kollektivt, så er sandheden desværre, at en bybus forurener lige så meget som 50 personbiler, hvilket vil sige, at den hele tiden skal være fyldt helt op, blot for ikke at forurene mere end de omtalte 50 personbiler. Og det er en bybus ikke efter klokken 19. Det være sig langt fra. Hver gang jeg ser en sådan om aftenen, sidder der højest fire personer foruden chaufføren i den - ofte kun en enkelt. Vi går alle sammen meget ind for at forbedre miljøet - i hvert fald så længe, det bare er et eller andet diffust, som politikerne sørger for. Men vi må desværre se i øjnene, at vi selv bliver nødt til at gøre noget og give afkald på nogle goder, vi har vænnet os til. Et af dem kunne være at indstille os på at konferere med en køreplan, inden vi tager hjemmefra, fordi der kun kører en bus i timen, når vi skal hjem igen om aftenen. Hvad personbiler angår, kan det visse steder være hensigtsmæssigt at få dem til at dæmpe farten eller standse helt. Men generelt gælder det om at holde dem kørende med en jævn fart, idet en holdende bil i tomgang forurener fire gange så meget som en kørende bil. For nogle år siden gik der mode i rundkørsler, og mange kommuner blev plastret til med dem - også på steder, hvor de var både sikkerhedsmæssigt malplacerede og tilmed til stor gene for afviklingen af trafikken. Og vi skal nok også passe på ikke at gå helt grassat i at sænke farten. Nok dræber høj fart, men det er nødvendigvis ikke ensbetydende med, at den (og rygning) er årsag til alle ulykker i verden. Jo lavere fart en bil skal bevæge sig i, des lavere gear skal den køre i, og dermed forbruger den også mere brændstof. Per Holm, socialdemokratisk kandidat til kommunalvalget.

Publiceret 27 October 2009 09:00