For Eva Olsen er foreningslivet og posten som frivillig leder en hobby, som hun bruger en stor del af sin fritid på.

For Eva Olsen er foreningslivet og posten som frivillig leder en hobby, som hun bruger en stor del af sin fritid på.

Foreningslivet som hobby

Himmelev Veddelev Boldklub har i 14 år haft glæde af Eva Olsens talent for at sætte projekter i gang

Af
Jan Partoft

Da sønnen begyndte at gå til fodbold for 14 år siden, fik Eva Olsen sig en ny hobby, som frivillig i Himmelev Veddelev Boldklub.
- Som så mange andre kom jeg ind i foreningslivet via børnene, siger Eva Olsen.
- Min søn begyndte at spille som seksårig, og jeg var med ham og så tog jeg del i opgaver der var.
Da jeg godt kan lide at organisere, så blev jeg mere aktiv end bare at have med det at gøre, der havde betydning for min søns hold.
Eva Olsen blev så grebet af klublivet, at hun har været med lige siden. Samme trofasthed har sønnen ikke haft. Det har været lidt ind og ud af klubben. Men i modsætning til mange andre forældre blev Eva Olsen ved med at være aktiv som frivillig leder i klubben.
- Da jeg begyndte i klubben var det lidt med ryggen mod muren, for det var en mandsdomineret klub og mere eller mindre en voksenklub. Her var man ikke vandt til aktive kvinder, siger Eva Olsen. Men nu bruger vi halvdelen af klubben penge til ungdomsarbejdet, og en fjerdedel til seniorerne og en fjerdedel til fællesudgifterne som klubhuset.
- Satsningen på ungdomsarbejdet betyder også at klubben er vokset. Da jeg begyndte var vi omkring 250 medlemmer. I dag er der cirka 900 medlemmer i fodboldklubben, og vi vokser med 50 til 100 medlemmer om året.
- Jeg kan godt lide, at få noget til at fungere og sætte projekter i gang, og når det er sat i værk at få andre til at tage over, siger Eva Olsen.
Så når der starter nye hold med de yngste, så er der Eva Olsen og hendes mand Claus Olsen der tager i mod og har styr på det praktiske i begyndelsen.
- Der får vi forældrene med i det aktive arbejde, og på den måde får vi gjort dem interesserede i at være med som frivillige ledere og trænere, siger Eva Olsen.
- Forældrene får fra start en klar besked om at der ikke er tale om en SFO, hvor børnene bliver passet. Der skal være voksne med som har ansvar for børnene.
- Hver gang er der også brug for fem til 10 forældre, der skal hjælpe med øvelserne. Det er med til at øge forældreinvolveringen, og dermed lægge grunden til at nogle fortsætter i klubben som frivillige.
Involveringen er også med til at give et godt forældresammenhold, der er mange af forældrene, der også mødes med hinanden uden børnene er med.
Øget forældreinvolvering er en af de ting, som Eva Olsen har været med til at få sat i gang. Hun nævner også selv fodboldskolerne og det store stævne Stryhn's Cup, som noget af det hun er glad for sker i klubben.
- For mig er en stor del at livet at være frivillig, det er min hobby. Jeg kan godt lide at få noget sat i gang og jeg kan godt lide foreningslivet, siger hun.
- Det bedste er, når ting lykkedes, og når folk er med i fælleskabet. I en klub sker der hele tiden noget nyt, og det kan jeg godt lide.
Eva Olsen har også en frivillig post i Sjællands Boldspils Union, her er hun via klubben blevet formand for børneudvalget, en post som hun for øvrigt også beklæder i Himmelev Veddelev Boldklub. Nye projekter er også noget der præger Eva Olsens professionelle arbejdsdag. Hun er projektleder i Danske Market fire dage om ugen og hun har selv en zoneterapiklinik, som hun passer om fredagen.

Publiceret 28 October 2009 03:00