Hjemmesygeplejen i Hvidovre skal øge deres kliniske kompetence i forhold til borger med kronisk sygdom.

Hjemmesygeplejen i Hvidovre skal øge deres kliniske kompetence i forhold til borger med kronisk sygdom.

Hjemmesygeplejen vil forstærke indsatsen for borgere med kronisk sygdom

I slutningen af september sendte Hvidovre Kommune en ansøgning af sted til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Hvidovre Kommunes Social og Sundhedsforvaltning ønsker et økonomisk tilskud til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på dets møde i går, om puljeansøgningen kunne godkendes. - Som led i regeringens kvalitetsreform og på baggrund af finanslovsaftale og økonomiaftaler har Ministeriet offentliggjort en plan for den videre udmøntning af 590 mio. kr. til en forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme i 2010-2012, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Hvidovre Kommune har ansøgt om det maksimale ansøgningsbeløb for kommunen i alt 1.559.430, og forvaltningen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at der modtages positivt tilsagn til ansøgningen. Titlen på Hvidovre Kommunes projekt er ”Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer i Hvidovre Kommune”. Formålet med projektet i Hvidovre er at fremme klinisk kompetenceudvikling hos sundhedspersoner, herunder især personalet i den kommunale sygepleje. Desuden ønsker Social- og Sundhedsforvaltningen at fremme effektive forløb ved sikring af en klar opgavedeling mellem det regionale sygehusvæsen, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen mv. i forhold til fælles, kronisk syge patienter.

Publiceret 28 October 2009 10:30