(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Køges kommuneplan 2009-2021 er vedtaget

Danner grundlag for mange af de spændende udviklingstiltag, kommunen erne ser realiseret i de kommende år.

FREMTID : Køge Byråd har vedtaget Køges nye kommuneplan, der fastsætter rammerne for udviklingen af hele Køge Kommune de kommende 12 år på områder som bæredygtighed og klima, trafik, byudvikling og lokalisering af nye byområder.
Kommuneplanen har været i høring fra den 9. maj til den 3. juli 2009, og der er kommet 60 høringssvar.
Blandt høringssvarene var der 1.053 enslydende indsigelser mod udvidelsen af Skandinavisk Transport Center i vestlig retning og 65 ens indsigelser mod udlæg af et boligområde ved Kimmerslevvej.
Kommunen har lyttet til indsigelserne og foretaget justeringer og ændringer i kommuneplanen, blandt andet i forbindelse med udvidelse af Skandinavisk Transport Center.
- Med vedtagelsen af Køge Kommuneplan 2009-2021 kan vi se tilbage på en meget spændende og frugtbar proces, hvor vi gennem aktive og konstruktive debatter i den offentlige høringsperiode har fået mange gode input, siger borgmester Marie Stærke.
- Det er vores nye kommuneplan, som danner grundlag for mange af de spændende udviklingstiltag, som vi gerne vil se realiseret i de kommende år. Lad mig blot nævne den nye jernbane og station i Køge Nord og de udviklingspotentialer det giver. Planen åbner også for realiseringen af vores projekter i Køge bymidte og på Søndre Havn. Endelig vil jeg nævne, at planen giver afsættet til den kommende uddannelsescampus i Køge Nord, siger Køge-borgmesteren.
pm

Publiceret 28 October 2009 09:30