Administrerende direktør fra Visma Danmark June Mejlgaard Jensen ser store muligheder i et tæt samarbejde mellem kommuner og private.

Administrerende direktør fra Visma Danmark June Mejlgaard Jensen ser store muligheder i et tæt samarbejde mellem kommuner og private.

Lønnen kan blive en overskudsforretning

Private virksomheder kan godt være med til at kommunerne giver deres ansatte en bedre service uden udgifterne stiger

Af
Jan Partoft

Private firmaer kan godt overtage kommunalt arbejde så det bliver til glæde og gavn for alle parter. Det mener administrerende direktør June Mejlgaard Jensen fra Visma Danmark.
- Vi har gode erfaringer med at styre flere kommuners lønregnskaber. Vi har et godt samarbejde med Odense, Frederiksberg og Lemvig kommuner, siger June Mejlgaard Jensen.
- Vores samarbejde med det offentlige er omkring løn, hvor vi også tilbyder private økonomistyring. I Odense har vi lavet et fælles selskab med kommunen. Det har givet kommunen en besparelse på 25 procent og en bedre service.
- Når vi går ind og tilbyder at lave løn, beregner vi det ud fra at prisen skal være omkring 80 procent af de udgifter til lønadministrationen, som kommunen har. Man skal jo tænke på, at for os er det vores indtægtskilde at lave løn, i en kommune er det mange gange bare nogle folk der bliver nødt til at være der, for det skal fungere. Lønafdelingen er ikke noget der skal give overskud i sig selv.

Heltid med løn

Når Visma kan lave lønregnskabet billigere end en kommune kan, skyldes det blandt andet at medarbejderne ikke laver andet og at arbejdsgangene i de kommunale institutioner bliver optimeret.
- Vores mål er at lette administrationen, uden at tage ansvaret for lederne i institutionerne, siger June Mejlgaard Jensen. Det er heller ikke for at fyre folk, vi overtager. Da vi begyndte i Odense skete det med 20 medarbejdere i dag er vi oppe på 40 medarbejdere.
- Vi mener selv, vi tilbyder medarbejderne en god arbejdsplads, hvor de får lov til at lave det, som de er gode til. Vi har både brug for vedligeholdere og folk til at gå ind i nye projekter. Når vi overtager folk, så har de jo samme lønforhold som før. Det ligger i loven om virksomhedsovertagelser.
- Der findes utrolig mange forskellige lønsystemer, men vi har folk der kender dem og er uddannet i dem. Man skal også tænke på, at der ikke findes en egentlig lønuddannelse i Danmark. Så vi er selv med til at uddanne folk.
- Det er ikke kun kommunerne, der kommer til at mærke en mangel på lønfolk. Det bliver også et problem i private virksomheder.
- Her har vi den fordel at kunne tilbyde dygtige uddannede medarbejdere. For mange virksomheder er der ikke et heltidsjob i lønafdelingen. Vores medarbejdere laver jo ikke andet end løn, så det er mere effektivt, da de som regel klare arbejdet for flere virksomheder.

Vækst

Visma har også en afdeling i Roskilde. Her er det private virksomheder, der er kunderne. Siden åbningen i 2007 er medarbejderstaben vokset fra 4-5 medarbejdere til 12-13.
- Der er ikke nogen tvivl om at Roskilde har været et svært område for os, siger June Mejlgaard Jensen.
- Vi var ikke kendte, da vi begyndte og outsourcing af løn- og økonomistyring har ikke været så langt fremme blandt Roskildes virksomheder som andre steder.
- Men vi kunne da godt tænke os også at lave løn for Roskilde Kommune og eventuelt sammen med omegnskommunerne. Det er jo noget politikerne bestemmer. Hvis det har interesse, så vil vi byde ind på en EU-licitering, siger June Mejlgaard Jensen.
Det kan godt være at Visma ikke er så kendt i Roskilde, til gengæld kender June Mejlgaard Jensen Roskilde ret godt. Hun bor selv i Lyndby og er ofte i Roskilde privat og forretningsmæssigt.

Publiceret 28 October 2009 11:45