Poppelgården Familiecenter udfører såkaldt familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte og anonym rådgivning.

Poppelgården Familiecenter udfører såkaldt familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte og anonym rådgivning.

Poppelgården kan spare ved at udføre flere opgaver

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at Poppelgården Familiecenter på Byvej opnormere og dermed kan spare penge.

.

Af
key

Køb af ydelser udefra er dyre og svingene i kvalitet. Derfor foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at Poppelgårdens Familiecenter skal opnormere sin egen personalegruppe, så centret fremover kan udføre flere opgaver. Forslaget blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde tirsdag eftermiddag. Poppelgårdens familiecenter udgør i dag Hvidovre Kommunes samlede tilbud til familier med behov for familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, støttet og overvåget samvær samt åben anonym rådgivning. Stedet har i sin nuværende form fungeret siden januar 2008 og frem til nu. - I den periode har der været en stadig større efterspørgsel af specielt praktisk pædagogisk støtte i hjemmet samt familiebehandling, skriver Social- og Sundhedsforvaltningen i deres forslag. Det har betydet, at Poppelgården igennem længere tid har været mere end fuld besat med opgaver. Ud fra institutionens budget var det beregnet, at der skulle løses gennemsnitlig ca. 30 familiebehandlingssager og ca. 35 sager vedrørende praktisk pædagogiske støtte i hjemmet. I gennemsnit har stedet de seneste 1½ år løst gennemsnitligt ca. 45 familiebehandlingssager og 31 sager vedrørende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Derudover har det ligeledes i perioder været nødvendigt at øge tilkøb af disse ydelser hos eksterne leverandører. Køb af disse ydelser hos eksterne leverandører har været meget varieret både i pris og indsats. - Ved opnormering af Poppelgårdens personalegruppe, samt tilpasning af huset i forhold til arbejdspladser, vil det være muligt at løfte flere opgaver på institutionen og dermed langt færre køb hos eksterne leverandører, skriver forvaltningen således. Forslag til nye foranstaltninger

Undersøge interne muligheder

Børne- og Familieafdelingen køber efter behov psykologiske undersøgelser hos eksterne leverandører. Antallet af undersøgelser var 21 i 2008. Afhængigt af undersøgelsernes kompleksitet koster undersøgelserne i gennemsnit ca. 25.000 kr. pr. stk. Poppelgården har i kontrakten for 2009 haft som mål at undersøge, om det var muligt fagligt og økonomisk at udføre denne opgave som intern leverandør. - Fagligt har Poppelgården konkluderet, at institutionen vil kunne klare opgaven, og har på den baggrund lavet et koncept til psykologundersøgelser. Poppelgården er nu klar til at løfte denne opgave fremadrettet, skriver forvaltningen, der derfor foreslår, at der afsættes ressourcer i form af personale og oprettelse af arbejdspladser til dette personale, for at Poppelgården kan løfte den nye opgave. Forvaltningen vurderer, at den nødvendige ombygning vil koste 350.000 kr. Udgifterne til det ekstra personale, der skal udføre opgaverne vurderes til at beløbe sig til i alt 0,95 mio. kr. Dermed kan der spares kroner og øre, fordi der ikke længere vil skulle indkøbes eksterne ydelser til familiecentret. - Under forudsætning af uændret sagsmængde, har forvaltningen en forventning om, at der kan isoleret set spares netto ca. 0,55 mio. kr. med helårsvirkning på denne model. Nettobesparelsen på 0,55 mio. kr. indgår i forvaltningens udmøntning af besparelse på 0,7 % i 2010, som er vedtaget i forbindelse med budget 2010-2013, slutter forvaltningen.

Publiceret 28 October 2009 09:15