Enhedslisten i Køge forlanger styr på folkeskolens vikarproblemer NU

På mandagens skolevælgermøde på Asgaardskolen i Køge, blev der rejst en meget væsentligt bekymring fra salen - nemlig problemet med utallige tilfælde hvor elever bliver sendt hjem pågrund af lærermangel - som oftest pågrund af sygdom.
Dette er et meget alvorligt problem, dels er det en overtrædelse af folkeskoleloven og dels betyder det jo både manglende undervisning og stor utryghed for forældrene der tror deres børn befinder sig i skolen men i virkeligheden strejfer om på gader og veje!
En væsentligt årsag til missæreren er decentraliseringen af vikarmidlerne - tidligere løb vikarkontoen som oftests også tom ved juletid men så fyldte byrådet op med ekstrabevillinger -idag vender byrådet det blinde øje til og konsekvenser er de beskrevne - hvilket er helt uacceptabelt, ikke mindst i en tid hvor alle skriger på større faglighed.
Vi kræver at der straks bliver etableret en central vikarpulje samt tages konkrete skridt til at en væsentlig del af fraværstimerne kan dækkes af fastansatte lærere så ansvaret for indlæringen fastholdes også i disse situationer.
At der også skal gøres en generel indsats for at mindske sygeligheden blandt skolens personale er en helt anden sag som skal afvikles parralelt men det første skridt skal være en central vikarpulje hvor byrådet tager sit ansvar på sig.

Publiceret 28 October 2009 10:00