Idrætstilbud for nydanske børn og unge

Heldigvis har vi ikke oplevet de store bandeproblemer i Køge. Men det er nødvendigt at gøre en indsats så tidligt som muligt, så vi ikke får de problemer.
Det er et kæmpe problem, når nydanske børn og unge ikke har noget at tage sig til, specielt hvis forældrene ikke er i stand til at hjælpe dem på vej i deres fritid.
Her har kommunen – via de frivillige foreninger – en stor mulighed for at gøre en indsats. For at modvirke kedsomhed og også til gavn for de unges integration kan man gennem idrætsaktiviteter give dem et langt bedre socialt netværk.
Konservative i Køge vil fremme, at det er de lokale foreninger, som kan tilrettelægge forskellige idrætsaktiviteters form og indhold for de unge med særlig fokus på holdidræt. Kommunen skal støtte økonomisk, så det er gratis at deltage for de unge.
I tilknytning til aktiviteterne bør foreningerne hjælpes, så de kan lave elementer af ekstremsport. Det vil skabe mening for nogle af de unge, som er mere grænsesøgende.
Derudover skal der være plads til aktiviteter som fællesspisning, udflugter og fester, så de unge får et større indblik i dansk kultur, og hvordan vi fungerer sammen.
Det er en indsats, som ikke må overses. Lykke Outzen Nr. 2 på Konservatives liste i Køge

Publiceret 28 October 2009 13:00