Kommunalpolitik, når det er værst II

I et læserbrev om "kommunalpolitik når det er værst", bekræfter Kenneth Sejlø Andersen (KSA) sin egen overskrift. Men det er jo også lettere at komme med bombastiske udtalelser, end at forholde sig til kendsgerningerne: 1. Sankt Jørgensbjerg Lokalråd har eksisteret i mange år med et klart defineret optagelsesområde – og navnet har været i brug siden 1970'erne. Et forslag om, at Lokalrådet skulle tage navneforandring til Brøndgade Lokalråd, forstår jeg nærmest som en flabethed, og det vil nok heller ikke blive godt modtaget af medlemmerne fra Smedegade, Toftegade, Asylgade, Wendtsgade, Kirkegade, Kirkebakken og Havnevej. 2. Sankt Jørgensbjerg Lokalråd har – på demokratisk vis – foretaget sit indspil til kommunen i forbindelse med kommunens Trafiksikkerhedsplan. Forslaget fra Lokalrådet har helt naturligt rettet sig mod trafikken inden for Lokalrådets område, men vi har aldrig lagt skjul på, at vi så forslaget som en del af en større sammenhæng. Så også her tager KSA fejl. 3. KSA overser helt, at det var Lokalrådet som tog initiativet til et samarbejde om at fredeliggøre trafikken på hele Sankt Jørgensbjerg – dels ved at indkalde til et åbent beboermøde herom, dels gennem klare forslag til, hvad der kunne gøres. Der har vi bl.a. forslået stop for tung trafik i Sankt Hans Gade, Clermontgade og Hedegade og en trafikzone på 30 km/t for hele området. Vi har også klart givet udtryk for, at vi foretrækker et samlet initiativ fra hele Sankt Jørgensbjerg. 4. KSA forholder sig slet ikke til, at den gennemførte forsøgsordning er helt i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens Trafiksikkerhedsplan. Der er ikke, med den nu gennemførte ordning, foretaget noget, som forhindrer andre tiltag til at gøre trafikken i Sankt Hans Gade mere fredelig. Så, KSA, hvorfor forsøger du at så splittelse mellem beboerne i stedet for at arbejde for dette? Med KSAs læserbrev har vi forhåbentlig nået bunden for offentlig mistænkeliggørelse i aviserne, så måske var det på tide at komme videre?

Publiceret 28 October 2009 07:56