Lejre kommune skærer på uddannelse

Regeringen har sat som mål, at 95 pct. af de unge på en ungdomsårgang i år 2015 får en uddannelse, Lejre kommune har forpligtet sig til at nå dette, og er derfor også medansvarlige for, at det indfries. Men 825.000 kr. skal spares. Derfor fjernes den centrale pulje til aflønning af praktikanter på den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU). Det betyder, at de daginstitutioner, som uddanner Pædagogiske Assistenter, fremover også skal finansiere lønnen til disse af den enkelte institutions budget. Ikke alene skal de altså som hidtil stille en praktikvejleder til rådighed for oplæring af de unge, men lønnen til dem skal nu også findes i de enkelte institutioners budget. At have elever er en investering i fremtidig uddannet arbejdskraft, og ikke i en fremtidig medarbejder på den enkelte arbejdsplads. At have skiftende elever i praktikforløb af seks måneders varighed kræver overskud og engagement. Det kræver indføring i institutionens arbejdsmetoder, hver gang en ny elev starter. En elev som oftest er ret ung, og man derfor ikke kan forvente har en forudgående viden eller erfaring på området. Det kræver en praktikvejleder på arbejdspladsen, som løbende foretager vejledning, supervision og elektronisk opfølgning af elevplaner i det halve år, eleven er på institutionen. Opgaver, som man ikke bare kan klare med venstre hånd samtidig med, at man passer børnene med højre. Opgaver der tager tid, som går fra arbejdet med børnene og de øvrige opgaver. Og når den enkelte arbejdsplads på denne måde selv skal finansiere såvel løn til elev, som tid til instruktion, supervision m.m., så rammer det skævt. For at Lejre kommune fremstår som et attraktivt uddannelsessted, kræver det blandt andet, at elever kan få en positiv og lærerigt uddannelsesforløb i kommunen. Dette kan fås ved at fastholde budgettet på den enkelte arbejdsplads. For at elever kan få en sådan oplevelse, kræver det, at det personale, som skal uddanne dem, føler sig ordentligt behandlet. Dette kan være vanskeligt i en situation, hvor man både skal stille gratis arbejdskraft og løn til rådighed for eleven. Vi vil derfor opfordre til, at kommunen tager besparelsen af bordet i fælles interesse for de ansatte, eleverne og kommunen. Bo Viktor Jensen Afdelingsformand, Ea H. Kristensen Formand Pædagogisk Sektor, FOA Roskilde.

Publiceret 28 October 2009 04:00