Medlemmer må meldes ud

Som konsekvens af det netop vedtagne budget for 2010 må bestyrelsen desværre drage den store beslutning, at vi bliver nødt til udmelde en del af vore medlemmer samt halvere træningstimerne for flere af vores hold. Vi er i disse dage netop ved at få renoveret vores baner på Spraglehøj: Top dressing samt vertikalskæring, det ser rigtigt godt ud og vi skal have banerne til at holde indtil nye baner forventeligt kan tages i brug i 2013 og 2014. Med den nuværende belastning af vores baneanlæg vil banerne allerede i løbet af næste år igen være så slidte, at de ikke er egnede til at spille fodbold på. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at indstille til det først kommende medlemsmøde, at der udmeldes i størrelsesordnen 50-75 medlemmer af klubben samt at flere årgange vil få reduceret deres muligheder til at træne, til kun en gang ugentligt. Det er naturligvis ikke et skridt vi er glade for, men når der fra politisk side ikke er vilje til at rette op på tidligere tiders beslutning, hvor klubben har fået reduceret vores spilleflader, så ser vi ikke andre udveje. Vi sidder i bestyrelsen som frivillige ledere og med de vilkår vi kan tilbyde vores medlemmer kan det ikke undgås, at der bruges mange ressourcer på at rykke eller aflyse træninger, hvilket naturligvis giver mange frustrationer blandt trænere og medlemmer. Derfor kære politikere: Budgetvedtagelsen i 2009 får desværre store konsekvenser for den nordlige del af kommunen. Jørgen Petersen formand Jyllinge FC.

Publiceret 28 October 2009 05:00