Udnyt pladsen til idræt bedre

Kommunen skal øge udnyttelsesgraden af kommunens idrætsfaciliteter – med særligt fokus på eftermiddagstimerne. En væsentlig udfordring på facilitetsområdet er prioriteringen af brugergrupper. Børn er traditionelt de idrætsudøvere, som har det største behov for faciliteter. Men flere grupper melder sig på banen for at få del i haltiderne, eksempelvis de ældre og de selvorganiserede brugergrupper. Disse grupper kan suppleres med den stigende ikke-arbejdsdygtige del af befolkning. Tendenser og barrierer i forbindelse med udnyttelse af faciliteter: - Brugergrupper med ældre nedprioriteres i lovgivningen. - Manglende hensyntagen til selvorganiserede brugergrupper. - Forældet tilgang til fordeling af haltider. - Faciliteternes indretning er ikke tidssvarende. - Den traditionelle idræt forfordeles. Løsningsforslag: DGI Roskilde foreslår større gennemsigtighed i ressourcefordelingen af kommunens faciliteter. Men gennemsigtighed er ikke nok, den måde, som faciliteterne udnyttes på, skal moderniseres, så kommunens borgere får mest udbytte af tiden til rådighed. Konkret skal der oprettes et bookingsystem, der er forankret i kommunen, så alle brugergrupper har bedre mulighed for at få et sted at dyrke idræt. Så her vil jeg gerne gøre en indsats. Piet Grønlund Nielsen Kandidat for Socialdemokratiet i Roskilde.

Publiceret 28 October 2009 06:00