Vigtigt med et godt seniorliv - men også for aktiv forebyggelse

Kommunen skal blive endnu bedre til aktiv forebyggelse på sundhedsområdet, med en stor forebyggende indsats på de områder, hvor kommunen har ansvaret.
Der skal tages ansvar både i ældreplejen, på børneinstitutioner, skoler og på kommunens arbejdspladser

Ved kommunalreformen fik kommunen en række nye sundhedsopgaver. Køge kommune har ansvaret, men hvordan går det egentlig? Er det mon ikke et område med stort forbedrings potentiale?

"Rapport vedr. Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne", peger patienter på 65 år og derover, som den patientgruppe, hvor kommunerne har det største potentiale for at forebygge indlæggelser og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, idet denne aldersgruppe oftere indlægges på sygehus og den kommunale indsats bl.a. i ældreplejen kan påvirke sygehusforbruget for denne gruppe.
Jo færre indlæggelser og jo større andelen af behandlinger på et lavere specialiseringsniveau, jo lavere vil kommunens udgifter til den kommunale medfinansiering være.
Men vi skal også huske at der er masser af mennesker i Køge, som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men som fortsat ønsker at være aktive og kunne bruge deres livserfaringer.
De har stadig en masse at byde på, og de er en ressourcestærk gruppe. De skal have mulighed for at kunne udfolde deres kompetencer, selvom de ikke længere er i job.
Mange frivillige foreninger kan bruge disse kompetencer, og kommunen bør fremme mulighederne for, at foreningerne og seniorerne mødes.

Publiceret 28 October 2009 15:15