Arkitekt Søren Robert Lund har udarbejdet eksempler på, hvordan et campusområde kunne udformes.

Arkitekt Søren Robert Lund har udarbejdet eksempler på, hvordan et campusområde kunne udformes.

Fuld opbakning til campus-visioner

Bred politisk enighed om de visioner for et campus, som Køge Handelsskole og EUC Sjælland fremlagde i denne uge.

Af
Martin Rasmussen

CAMPUS: De politiske fronter bliver sædvanligvis trukket ekstra skarpt op under en valgkamp, men selv om kandidater fra samtlige 12 partier og lister ved kommunalvalget i Køge med en enkelt undtagelse i denne uge var samlet på Køge Handelsskole, så skulle man lede rigtig længe efter uenigheden omkring de ambitiøse visioner, som blev fremlagt af ledelsen fra handelsskolen og EUC Sjælland.
Direktør Tim Christensen, Køge Handelsskole, og Astrid Dahl, der er direktør hos EUC Sjælland, fremlagde visioner og konkrete skitser for, hvordan de forestiller sig, at et stort uddannelsescampus kan etableres i området omkring de to uddannelsesinstitutioner.
Det omfatter udover en række nye uddannelser blandt andet også kollegieboliger, og planerne harmonerer godt med de tanker, byrådet allerede har gjort sig om de muligheder, som et campus kan give Køge i forhold til ikke mindst tiltrækning af unge mennesker til Køgeområdet.
Visionerne fik da også fuld opbakning fra politikerne med kun enkelte bekymrede pip undervejs i mødet på handelsskolen.
- Etableringen af et campus er en fantastisk idé, der rummer store muligheder for Køge Kommune, sagde borgmester Marie Stærke (S), og den opfattelse var der bred opbakning til.
Claus Steen Petersen (R) mener, at et attraktivt campus med et stærkt miljø i praksis kan være med til at animere flere unge til overhovedet at tage en uddannelse, og også Tim Christensen fremhævede, at der kan ligge store fordele i at samle kræfterne.
- Unge tiltrækkes af andre unge. Vi kender det fra os selv; vi går også hellere ind i en fyldt bagerbutik end en tom, sagde han.

Tendens går mod samling

Tim Christensen understregede også, at tendensen går mod samling i uddannelsesverdenen i disse år, og hvis man ikke står sammen i Køge, så risikerer man, at det bliver Roskilde og Næstved, der bliver de store uddannelsesbyer på Sjælland.
Ved mødet blev blandt andet Køge Sprogcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning nævnt som oplagte kandidater til at rykke til det nye campusområde - og Køge Gymnasium.
- Vi så gerne, at Køge Gymnasium indgik som en vigtig del herude, og Køge Kommune kan sagtens bruge den grund, hvor gymnasiet ligger i dag, sagde John Kellberg (DF).
Johnna Stark (SF) og Flemming Christensen (K) nævnte også 10. klasserne som en oplagt mulighed at samle i et nyt center i området, hvis det bliver en realitet.
- Men planerne gør det ikke alene. Nu er den store udfordring: Hvordan forpligter vi os selv til at føre dem ud i livet, sagde Astrid Dahl i sin afrunding på mødet.
Det ligner en bunden opgave for det nye byråd...

Direktør Astrid Dahl, EUC Sjælland, præsenterede sammen med sin kollega på Køge Handelsskole, Tim Christensen, deres visioner for et nyt stort Campus Køge. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Direktør Astrid Dahl, EUC Sjælland, præsenterede sammen med sin kollega på Køge Handelsskole, Tim Christensen, deres visioner for et nyt stort Campus Køge. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Publiceret 29 October 2009 09:00