Spidskandidat i Liberal Alliance, Rolf Larsen. (Pressefoto).

Spidskandidat i Liberal Alliance, Rolf Larsen. (Pressefoto).

Valgforbund mellem Demokratilisten og Liberal Alliance

Demokratilisten og Liberal Alliance i Køge Kommune har valgt, at indgå valgforbund til kommunalvalget den 17. november.
De to partiers spidskandidater, Liberal Alliances Rolf Larsen og Demokratilistens Finn Buch Petersen, der samtidig er viceborgmester i Køge kommune, melder klart ud om, at deres holdninger er sammenfaldene på mange overordnede punkter.
- Vi er enige om at der skal være en borgerlig borgmester i Køge kommune efter valget. Vi vil arbejde for, at kommunen bliver bedre samlet til en enhed. Vi vil have flyttet beslutningerne ud til dem det vedrører og vi vil i de næste fire år rette op på Køge kommunes økonomi, siger de samstemmende.
Men der er også forskelle:
- Liberal Alliance er et liberalt parti. Vi tror på at de bedste resultater kommer, når mennesker gør noget af fri vilje og lyst og ikke fordi man skal. Pengene skal følge borgerne, og man skal have væsentlig mere valgfrihed og færre regulativer og forordninger, siger Rolf Larsen og fortsætter:
Kommunen skal have større fokus på kerneområderne og der skal udarbejdes handleplaner der gør, at vi kan sænke kommuneskatten igen. Jeg er sikker på at Demokratilisten og LA supplerer hinanden fint på mange områder, men en stemme på LA vil være en stemme for mere frihed og lavere skatter og afgifter, kort sagt en mere liberal kommune.

Rent lokalt parti

Demokratilisten er et rent lokalt parti, der i alle sager udelukkende har fokus på de lokale borgeres ønsker og behov.
- Vi tager altid udgangspunkt i det, som vi opfatter som sund fornuft. Det er meget vigtigt for os, at borgernes egne og frivillige initiativer understøttes mest muligt. Vi opfatter den kommunale velfærd indenfor børn, unge, uddannelse og ældre som områder, hvor der skal ske kvalitetsudvikling frem for besparelser, oplyser Finn Buch Petersen.
- Jeg ved at vi med valgforbundet kan sikre borgerne, at der sammen med andre partier i kommunalbestyrelsen skabes et langt bedre politisk alternativ i forhold til det nuværende. Jeg ved også, der på alle områder der ikke direkte omhandler velfærd kan ske besparelser gennem konkurrenceudsætning og ved, at de kommunale aktiviteter og tilbud som ikke er nødvendige bringes til ophør, slutter Finn Buch Petersen.

Viceborgmester og spidskandidat i Demokratilisten, Finn Buch Petersen. (Pressefoto).

Viceborgmester og spidskandidat i Demokratilisten, Finn Buch Petersen. (Pressefoto).

Publiceret 29 October 2009 09:00