Uddannelse betaler sig

Der er mange gode grunde til, at uddannelsesniveauet i Region Sjælland skal øges, og at langt flere skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Èn af grundene er, at det giver bedre sundhed.
Det viser sig nemlig at gennemsnitslevealderen i områder med relativt lavt uddannelsesniveau som f.eks. Nørrebro er 71 år, hvor den i Søllerød med et relativt højt uddannelsesniveau er 81 år.
De delvist selvfinansierede sundhedsydelser er også langt mere udbredte blandt højtlønnede, hvor de med lave indkomster (af økonomiske årsager) bortprioriterer disse.
Den forskel skal udlignes – det kan man ikke KUN gøre med en ny lovgivning – men politisk kan vi skabe muligheder for at gøre adgangen til uddannelserne bedre, give bedre mulighed for den voksne i uddannelse kan klare sig økonomisk, og benytte moderne teknologi som f.eks. fjernundervisning og andre tiltag.
Vælg SUNDHED – stem på RASK

Publiceret 29 October 2009 16:15