Undskyld til Rød Zone

Mere end 200 borgere i Rød Zone blev i en weekend i januar 2007 syge af, at drikke vandet fra vandhanen.
De pludseligt opståede bakterieværdier i drikkevandet ledte hurtigt mistanken mod Køge-Egnens Renseanlæg. En medarbejder på anlægget havde da også en mandag morgen konstateret, at drikkevandsmåleren var løbet baglæns!
Derved var der hen over weekenden pumpet mere end 27.000 liter teknisk (det vil sige urenset) spildevand ud i vandrørene til borgerne. Sagt lige ud, var det vand med rester af afføring med videre.
Det, der ikke skulle kunne ske, hvis lovgivningen var overholdt, skete alligevel! Som det har været diskuteret i blandt andet ugebladet Ingeniøren, er det sikkert eller i hvert fald overvejende sandsynligt, at der på rensningsanlægget blev lavet en ulovlig løsning ved hjælp af vand fra vandværket.
Ændringen af installationen skete ikke efter ansøgning, og derfor blev den ikke opdaget før det var for sent. Jeg finder det meget forståeligt, at borgerne i Rød Zone har følt, at de ansvarlige for deres sygdom og ulykke fra starten er blevet beskyttet.
Kommunen har desuden ikke meldt klart ud, om den selv er ansvarlig og kollektivt erstatningspligtig.
Efter den byretssag, som er gennemført, og som skønsmæssigt har kostet ca. 13 mio. kr., blev kommunen dømt til at betale 50.000 kr. i bøde.
Statsadvokaturet og kommunen har begge anket dommen, så nu går sagen videre til Østre Landsret (berammet til slutningen af november og med mindst en fordobling af omkostningerne). Til sammenligning med sagsomkostningerne, er der udbetalt erstatninger for under 1 mio. kr.
Herudover kæmper Lyngens Vandværk stadig for at få erstatning for omkostningerne ved gennemskylning af ledninger m.v. (størrelsesordenen 1½ til 2 mio. kr.).
Efter min opfattelse, har der ikke fra offentlig side været vist tilstrækkeligt hensyn til borgernes fysiske og psykiske følger af den uforskyldte ulykke og det chok, det har været at miste troen på det rene vand i hanerne.
Jeg fremsatte meget tidligt i forløbet en velment undskyldning for en dårlig behandling af de uforskyldte borgere i Rød Zone.
Skulle man ikke dengang have været opmærksomme på dét, vil jeg her kort forud for de nye retshandlinger gentage min uforbeholdne undskyldning.

Publiceret 29 October 2009 17:45