Der er stor forskel på lands- og lokalpolitikere…!

Af
Af Jørgen Petersen

Kære læser!
Politik er en mærkelig størrelse – og på mange området mindst lige så uforudsigelig som f.eks. sport.
Tag nu f.eks. bare den "bombe", der sprang i sidste uge i valgkampen her i Køge.
Det var en overraskelse, at erhvervsmanden Carl "Calle" Christensen i sidste øjeblik blev opstillet til byrådsvalget, og mindst lige så overraskende var det også, at det var på den socialdemokratiske liste.
Ganske vist helt nede som nr. 17, men med sideordnet opstilling er det faktisk uden betydning, bortset fra den "fordel", det måske kan være at stå nederst på en liste, hvor man ikke "drukner" blandt alle de øvrige opstillede.
At en fremtrædende erhvervs- og pengemand opstiller på den socialdemokratiske liste viser med al tydelighed, at der er stor forskel på lands- og lokalpolitik.
Selvfølgelig er noget sådant også forekommet i landspolitik, men der hører det mere til sjældenhederne, end normalen. I lokalpolitik handler det mere om de mennesker og de sager man har med at gøre end om egentlig politik.
Et lokalvalg kan derfor heller ikke sammenlignes – partimæssigt – med et folketingsvalg. Regionsrådsvalget ligger til gengæld nok midt imellem valget til kommunalbestyrelsen (som det rettelig hedder) og et folketingsvalg, men mest hælder det dog over mod det lokale valg.
At en person som "Calle" vælger at stille op for Socialdemokratiet kan meget vel skyldes, at han her ser muligheden for hurtigt, at få gjort sin indflydelse gældende.
Socialdemokratiet sidder i øjeblikket på magten – og Borgmesterposten – og der er derfor ikke så mange, der skal forhandles med og tages med på råd, når beslutningerne skal træffes.
Det er noget, der passer bedst til hans temperament – men flertallet, og dermed magtfordelingen, kan jo blive anderledes efter et valg. Det ved vi jo først efter den 17. november!
Det er bl.a. det, der er det sjove ved et valg til kommunalbestyrelsen. Hvis man kigger på de enkelte partiers politik her i Køge, er der ikke den store forskel på hovedparten af partierne.
De fleste vil en aktiv erhvervspolitik, bruge flere penge på folkeskolerne, have flere i arbejde, mere omsorg til de ældre, bedre vilkår for de unge o.s.v., o.s.v.
Men det hele skal jo finansieres på en eller anden måde – og det er måske her, den lille forskel skal findes – uden at jeg i detaljer vil komme ind på dem.
Det vigtigste til det kommende valg til kommunalbestyrelsen er, at man stemmer på en person eller et parti man har tillid til vil og kan gennemføre de lokale ting, som man selv føler, der er behov for i den lokale hverdag. Sådan er det også når der tales Regionsrådsvalget?!
Eksempelvis er en person som Socialdemokraten Tommy Kamp jo tit i medierne for noget kontroversielt. Men hvis han er en af dem, der går ind for, at et stort regionssygehus skal placeres i Køge – og man selv synes det – så er det jo bedre at stemme på ham (hvis man tror han kan få det gennemført), end en fra det parti, som man måske normalt stemmer på, men som f.eks. ønsker det placeret i en anden by.
Læs om valgene til Kommunalbestyrelsen og Amtsrådet i det 16 sider valg-tillæg midt i avisen.

Ros til TDC<B></B>

Jeg har før "skudt" på telefonselskaberne for at være uduelige og uden service. Det trækker jeg – indtil videre tilbage?! Forleden aften gik min hjemmetelefon i stykker.
Jeg fejlmeldte den om aftenen. Næste morgen stillede et par venlige personer fra TDC og inden middag fik jeg en SMS på min mobiltelefon, der fortalte, at nu var fejlen udbedret.
Hvis det er "den nye dagligdag" hos TDC – så er der stor ros herfra.?
- rigtig go" weekend!

Publiceret 30 October 2009 10:30