Erhvervslivet i Roskilde

Peter Madsen (V) skriver et forklarende indlæg i Roskilde avis den 23. oktober - om hvorfor Venstre sammen med de Konservative, vil sænke eller helt fjerne dækningsafgiften for erhvervsejendomme. Og dermed pålægge kommunen en udgift på 79 mio. kr. Evan Lynnerup (V) talte langt og længe om dette forslag i byrådet under budgetforhandlingerne. Pengene til den kommunale udgift skal i følge de to partier hentes ved at spare på rengøringen til ældre, besparelse på hjemmeplejen, forringelser for de voksne handicappede. Og mere til. Og som ekstra trumf, foreslår Venstre og Konservative at sætte prisen op(!) for at få passet sine børn i en børnehave eller vuggestue. Det medvirker Socialdemokraterne naturligvis ikke til. Jeg vil gerne understege, at vi der stiller op til byrådsvalget, stiller op for at varetage borgernes interesser. Først og fremmest de borgere der har behov for kommunens aktiviteter og servicetilbud - i første række børnene og de ældre. Erhvervslivet er et meget vigtigt fundament i Roskilde kommune. Det skal vi give gode vilkår. Det gør vi bl.a. ved at sikre nogle gode institutioner til at passe på børnene mens forældrene er på arbejde. Virksomhedernes medarbejdere kan yde en glad, aktiv og koncentreret indsats - når de ved at børnene passes og udvikles forsvarligt af kommunens dygtige pædagoger og medarbejdere. Det mener Socialdemokraterne. Christian Kryger Kandidat for Socialdemokraterne Æblehaven 100, Roskilde.

Publiceret 30 October 2009 03:00