Flere aflastningspladser

Anna Skov Hansen foreslår i valgdebatindlæg i Roskilde Avis, at Roskilde Kommune indretter en efterbehandlingsafdeling til de specielt ældre borgere, der ikke magter at flytte hjem efter udskrivning fra sygehus. Jeg er enig med Anna Skov Hansen i, at der skal være fokus på at sikre en optimal sammenhæng i patientforløbet så borgeren ikke falder ned mellem to stole eller bliver liggende på sygehuset mere end højst nødvendigt. Roskilde Kommune har derfor allerede i den indeværende byrådsperiode taget godt fat om denne vigtige problemstilling. Der er således etableret ca. 30 aflastningspladser og med det nye plejecenter i Trekroner etableres yderligere 6 til 8 aflastningspladser. Med etableringen af flere aflastningspladser i 2009, ser vi allerede en klar tendens til en reduktion i antal liggedage for ældre patienter. Med Socialudvalgets klare fokus på etablering af flere aflastningspladser er vi godt på vej til at reducere antal liggedage og sikre bedre sammenhæng for ældre borgere i Roskilde, der udskrives fra sygehuset. Jakob Bojsen Formand for Socialudvalget.

Publiceret 30 October 2009 03:00