Lys forude

Mange foreningsaktive i Roskilde glædede sig i sidste uge meget over en udmelding fra Borgmester Poul Lindor Nielsen, der anbefalede at Roskilde kommune erhvervede de to ejendomme på Kildegården, som Retten i dag besidder, når der er muligheder herfor. I Roskilde Ældre Motion glæder vi os specielt meget, eftersom vi i januar i år fremsatte tanker på Roskilde kommunes udviklingsseminar om mulighederne her. Vi har siden haft flere positive møder med både forvaltninger og politikere omkring et aktivitetscenter. Den 15 september afholdt vi et seminar herom. Langt de fleste, vi har mødt på vor vej har været positive overfor projektet, og efter valget i november, udvides vor arbejdsgruppe omkring Senior Aktivitets Centret, således, at vi kan komme positivt og hurtigt videre med tankerne, der skal ende med en forening og et efterfølgende projekt. På idrættens valgmøde den 22. oktober kom også tankerne om et "Foreningernes Hus" frem. Der er jo intet til hinder for at en sådan idé sagtens kan indpasses. Tænk Jer et hus, der summer af liv og aktivitet hele dagen, et sted, hvor en koordinering af administration i foreningslivet kunne finde sted, og derved give mere frihed til ledelse og planlægning af aktiviteter. Når vi fra Roskilde Ældre Motion har peget på etablering af et Senior Aktivitets Center, så skyldes det - det stadig stærkt stigende antal ældre. En nettotilvækst på ni år på 4300 over 65 år. - de ældre heldigvis er stadig friskere - de ældres stigende behov for aktiviteter - de ældres behov for en seniorcafé under hyggelige former - et sted hvor de ældre samlet kan få oplysninger om ældres forhold og aktivitetsmuligheder. (Ældreorganisationernes kontorfællesskab) - et minisundhedscenter, hvor ældre kan få målt blodtryk og få en god snak om ernæring og sundhed generelt. Men ældre har naturligvis intet imod, at også andre kan benytte faciliteterne, og derfor er bl.a. også bridgesunionen en meget interesseret samarbejdspartner. Vi tror på, at flere politikere kan se det fornuftige i inddragelsen af Kildegården til foreningslivet. Det vil være et meget stort lift, og vi er mange frivillige i foreningslivet, der ikke er bange for at give en hånd med, når der skal ombygges, indrettes og drives m.v. Politikerne kan også være sikre på, at der er en god kemi og gode samarbejdsrelationer på tværs af foreningerne, og at vi alle godt er klar over, at der skal skaffes fondsmidler, for at få vore tanke ført ud i livet. Men der er taget et stort skridt med Borgmesterens udmelding, og det er bestemt et lyspunkt i en ellers "trang" tid for foreningslivet. Niels Vollmer og Ole Rasmussen Roskilde Ældre Motion.

Publiceret 30 October 2009 03:00