Plads til valgfrihed

Danskerne er verdens lykkeligste mennesker. Det skal vi stræbe efter fortsat at være. Hvad er lykke for mig? Lykke er at bo i et land med ytringsfrihed. Et land, hvor mange stemmer på valgdagen og hvor alle over 18 år kan deltage aktivt i demokratiet som folkevalgt uden at blive forfulgt på grund af politiske holdninger. Lykke er også at jeg og mine nærmeste har et godt helbred og har fundet den plads i samfundet, vi er tilfredse med. En plads vi har nået på grund af de muligheder vi har haft for at træffe egne valg undervejs. Lykke er at have indflydelse på egen hverdag. Derfor skal der i Roskilde være plads til forskellighed og frihed til at vælge den hverdag, der er bedst for den enkelte familie. Jeg tænker her på: Valg mellem dagpleje og vuggestue til de mindste. Valg mellem pasning i kommunal eller privat børnehave. Valg mellem kommunal eller privat skole. Som byrådsmedlem vil jeg altid have fokus på disse valgmuligheder. Netop derfor tog jeg også kampen op i sommer, da rød stue sammen med DF ville opsige overenskomsten med Sct. Josefs Børnehave. Den kamp er jeg klar til også at tage for andre private eller selvejende institutioner, hvis det skulle blive nødvendigt. God valgdag 17.nov. Birthe Kjerulff Jacobsen Byrådsmedlem og Kandidat for Venstre

Publiceret 30 October 2009 03:00