Ret til specialundervisning

Flere og flere børn har behov for specialundervisning. Det har de rent faktisk også et retskrav på ifølge folkeskoleloven, når deres behov er dokumenteret. Roskilde Lærerforening har gennemført en undersøgelse blandt lærerne i Roskilde Kommune i oktober 2009. I den er der spurgt ind til, hvordan lærerne oplever de faktiske forhold omkring specialundervisning i hverdagen på skolerne. 69 pct. svarer, at de har elever i deres klasse, der ikke får den særlige støtte/specialundervisning, som skolepsykologen har visiteret til. Det betyder, at de elever må klare sig med den hjælp og tid, som læreren kan finde, når de andre elever i klassen har fået deres undervisning. I sammenhæng dermed svarer 72 pct., at mulighederne for at få støtte til de elever med særlige behov, der undervises i normalklassen, er overvejende dårlige eller slet og ret dårlige. I en tidligere undersøgelse, som Roskilde Lærerforening lavede blandt lærerne i efteråret 2007 om Den rummelige folkeskole, viste tallene, at der i gennemsnit i hver klasse i kommunen sad mindst en elev, som ikke fik det rigtige undervisningstilbud. Dette til trods for, at der gives en lang række specialundervisningstilbud i Roskilde Kommune. Problemet er bare, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig! Det er en belastning for alle elever også dem, hvis særlige behov, der ikke er råd til at tilgodese. Det er også en belastning for de lærere, der ikke kan få støtte til eleverne. Derfor kære byrådskandidater: Lov at I vil gøre alt for at levere varen: tilstrækkelig specialundervisning så alle elevers behov for en kvalificeret undervisning kan blive tilgodeset. Niels Thulin Else Riis Roskilde Lærerforening.

Publiceret 30 October 2009 03:00