Sammen for bedre idræt

Kommunen skal tilstræbe at optimere idrætsfaciliteterne, således at der er sammenhæng mellem faciliteternes beskaffenhed og borgernes behov og ønsker. De senere års samfundsmæssige udvikling med opbrud i arbejdsforhold, familiemønstre og øget fokus på sundhed gennem fysisk aktivitet for alle befolkningsgrupper stiller nye krav til organisation og indretning af idrætsfaciliteter. Helt grundlæggende er der i de seneste to-tre årtier sket en markant stigning i antallet af idrætsaktive, fordi idræt er blevet en livslang aktivitet. Tendenser i idrætten: - De idrætter, som de fleste faciliteter er bygget til, er for nedadgående - Kvinder dyrker flere af de "bløde" former for idræt, hvor de nuværende faciliteter er mindre egnede - Der stilles andre krav til omklædningsfaciliteter og rengøring - Større børns interesser og adfærdsmønstre stiller især større krav om gode sociale rammefaciliteter foruden de sportslige rammer Løsningsforslag: DGI Roskilde ønsker at indgå i et samarbejde med kommunen om udvikling af idrætsfaciliteter. Udvikling af faciliteter kan være af eksisterende og planlagte faciliteter. Samarbejdet kan blandt andet indeholde: Borgerundersøgelser, brugerundersøgelser, facilitetsanalyser og meget andet kan indgå i udviklingen af idrætsfaciliteter. Der skal ved udvikling af idrætsfaciliteter lægges vægt på borgernes og brugernes ønsker og dermed dialog mellem disse grupper og kommunen. Der skal både gøres plads til de eksisterende store idrætter, de mange små udendørs idrætter, de bløde idrætter og de selvorganiserede. Herudover kan idrætsfaciliteterne gøres brugbare som rammefacilitet for unge og deres familie. Idrætsfaciliteten som ramme for, hvor man befinder sig, dyrker sin idræt og dyrker de sociale fællesskaber må være målet. Piet Grønlund Nielsen Byrådskandidat for Socialdemokratiet

Publiceret 30 October 2009 03:00