(Ill. foto: Colourbox).

(Ill. foto: Colourbox).

Solrød kommune og Greve Forsyning A/S underskrev kontrakt med Renoflex Gruppen A/S

Solrød kommune og Greve Forsyning A/S har onsdag underskrevet en kontrakt med renovationsfirmaet Renoflex Gruppen A/S.
Underskrivelsen fandt sted på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16 i Greve.
Det drejer sig om to opgaver fordelt på tre kontrakter. De to opgaver er 1. Indsamling af aff ald i de to kommuner og 2. Drift af MiljøCenter Greve.
For indsamling af affald indgår Renofl ex kontrakt to enslydende kontrakter med henholdsvis Solrød Kommune og Greve Forsyning A/S.
For drift af MiljøCenter Greve indgås der én kontrakt med underskrift af både Solrød, Greve og renoflex. Kontraktunderskrivelsen er afslutningen på et langt fælles projekt og samtidig begyndelsen til et nyt driftssamarbejde, der lover godt for fremtiden.
Det har været nyt og stort for de tre parter, som er gået nye veje på flere måder. To kommuners politikere og administrationer og et forsyningsselskab har skullet samarbejde om en konkret opgave, som berører alle borgere.
Det har skullet sikres, at alle får det samme serviceniveau som hidtil og, at opgaven samtidig kan løses af renovatøren som een opgave men med små lokale forskelle.
Kontrakterne er blevet til på baggrund af en lang udbudsproces.
- Opgaven var at sikre, at borgerne beholdt det gode aff aldssystem de kender i dag og samtidig skaff e miljøforbedringer, alt sammen helst for færre penge end i dag. Og det er lykkedes, siger Solrød kommunes borgmester, Niels Hörup.
Se også www.solrod.dk .

Publiceret 30 October 2009 16:45