Venstres borgmesterkandidat Evan Lynnerup.

Venstres borgmesterkandidat Evan Lynnerup.

Spørgsmål til Evan Lynnerup

Venstres borgmester-kandidat svarer sine politiske konkurrenter

Fra Henrik Stougaard, SF:
Venstre har som det eneste af byrådets partier opretholdt en vælgerforenings-opdeling efter de tre gamle kommuner. Er det fordi Venstre ønsker en lignende opdeling af kommunen; altså at Venstre vil gå ind for en gen-opdeling af kommunen, hvis der skulle opstå politisk mulighed herfor?
Evan Lynnerup: -For Venstre er Roskilde èn kommune og vi har ingen ønsker om en genopdeling. Det forholder sig således, at der i vore tre vælgerforeninger er tilrettelagt en proces, så vi kan danne èn forening på de kommende generalforsamlinger i 2010. vi har valgt at koncentrere indsatsen om kommunevalget indtil da.
Fra Carsten Wickmann, Konservative
Du har i forskellige sammenhænge givet udtryk for, at der er behov for ændringer i den måde, Roskilde Kommune bliver drevet på i dag. På hvilke områder synes du, der er størst behov for ændringer, og hvad vil du gøre?

Evan Lynnerup: - De er mange steder hvor jeg ønsker ændringer. Et godt sted at starte er at sikre, at ansvar og kompetence hele tiden følges ad. Samtidig skal beslutningerne kunne tages så decentralt som muligt, så borgerne kan få hurtige svar på deres henvendelser. Med andre ord; vil jeg indføre en moderne ledelsesstil.
Fra Poul Lindor Nielsen
Hvorfor vil du egentlig være borgmester i Roskilde Kommune, når du først kæmpede imod sammenlægningen med Roskilde, og sidenhen har brugt meget tid på, hvordan det var engang i Gundsø Kommune?

Evan Lynnerup: - Jeg kunne jo spørge om det samme, når du først kæmpede for at komme til Solrød. I Gundsø havde vi to muligheder, enten at gå mod nor eller syd. Byrådet var delt, så derfor foreslog jeg faktisk at der blev udskrevet en folkeafstemning, så det blev borgerne, som afgjorde sagen til fordel for Roskilde. Lige siden har jeg arbejdet målrettet på at få en rigtig god kommune ud af sammenlægningen.
Fra Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti:
- Hvis valget står mellem borgernære-områder som idræt eller finkulturelle fyrtårne, hvilket vil så være at prioritere hos Venstre?

Evan Lynnerup: - Efter Venstres opfattelse har vi ikke finkulturelle fyrtårne i Roskilde. Vi har til gengæld vedtaget en idræts- og kulturpolitik, hvor vi går ind for både bredde og elite. Det har vi set rigtig gode resultater af i denne periode. Idræt og kultur er for Venstre også en kerneydelse, som nutidens kernefamilier efterspørger.
Fra Ingelise Hansen, Det Radikale Venstre:
- I Venstres forslag til budgettet for 2010 indgår, at dækningsafgiften (skat på erhvervslivet) skal nedsættes. Nedsætningen skal finansieres af takstforhøjelser på børneområdet og besparelser på ældreområdet. Forslaget blev heldigvis stemt ned. Hvis du bliver borgmester, vil du så gennemføre disse taksforhøjelser og besparelser for at nedsætte dækningsafgiften?

Evan Lynnerup: - Et budget skal ses i sammenhæng. Venstre ville indføre takstforhøjelser, som svarede til prisen på den mad som børnene fremover bliver tilbudt. Den indtægt brugte vi til at sikre, at vore borgere kan komme til hurtig genoptræning, når de udskrives fra hospitalerne. Det er der sammenhæng i.
Den reducerede dækningsafgift finansierede vi ved, at gennemføre effektiviseringer (leanprojekter) i hele den kommunale organisation. Så også her er der fin sammenhæng.
Fra Christian Holtet, Enhedslisten:
- Mener du, at den stramme statslige styring af kommunerne skal fortsætte?

Evan Lynnerup: - Den stramme statslige styring har været nødvendig af to årsager. For det første på grund af kommunalreformen, som på landsplan har været en svær proces. For det andet på grund af finanskrisen, som også kræver optimal nationaløkonomisk styring.
I Venstre mener vi godt, at den stramme styring kan løses noget op efterhånden som reformen kommer på plads og krisen letter. Større selvstyre er målet for reformen og det ved jeg at regeringen fortsat har fokus på.
Fra Finn O. Larsen, løsgænger i byrådet:
Hvad vil du som borgmester gøre ved den store gæld, som kommunerne har på over en milliard kr., og som stadig vokser? Er det ikke for arrogant overfor fremtidige indbyggere i Roskilde, at vi gamle mænd sidder og gældsætter dem ud i al fremtid?

Evan Lynnerup: - Jeg vil koncentrere mit svar om situationen i Roskilde. Vi har en stor gæld, men ikke alarmerende. Så længe de lån der optages bruges til investeringer i bygninger som f.eks. skoler, så er det ok for Venstre.
Det er jo samme model vi bruger privat. Vi betaler huset over en årrække. Det samme kan vi gøre med kommunale anlæg. Fremtidige brugere har jo også glæde af bygningerne.
Fra David Arborg, Liberal Alliance:
Op til valget som spidskandidat for Venstre blev din holdning til ytringsfrihed beklikket fra flere sider. Har du nogen idé om, hvorfor?

Evan Lynnerup: - Når man arbejder i en politisk organisation er det vigtigt, at man får snakket sagerne igennem med alle relevante parter og lytte til deres argumenter. Men vi skal jo også frem til en afgørelse og der må man som borgmester kunne træffe beslutninger, som gør flest mulige tilfredse. Dermed kan der jo godt være enkelte, som ikke får deres synspunkt igennem.

Publiceret 30 October 2009 10:00