Svogerslevs stemme

Svogerslev har gennem en årrække været repræsenteret i Roskilde Byråd af Venstre, og i de seneste otte år af undertegnede, der ikke genopstiller. Det er vigtigt, at Svogerslevs udvikling og interesser også i det kommende byråd bliver varetaget af en lokal repræsentant, der vil engagere sig i de lokale forhold med særlig fokus på skole-området samt trafik og nærmiljøspørgsmål, men også besidder det nødvendige blik for helheden og dermed for hele Roskilde Kommune. Jeg skal på det varmeste anbefale, at der den 17. november sættes kryds ud for byrådsmedlem Bent Jørgensen, Svogerslev, der første gang blev valgt ind i byrådet i 2001. Det er således en kommunalpolitisk erfaren mand, der står klar til at blive Svogerslev næste repræsentant i byrådet. Torben Jans (V) Byrådsmedlem Roskilde Kommune.

Publiceret 30 October 2009 03:00