Træning og genoptræning til alle ældre

I hele den forløbne byrådsperiode har der været usikkerhed om, hvilke personer der kunne tilkomme træning og genoptræning iværksat af kommunale medarbejdere. Samtidig har der både været klager og frustration over, at der er lang ventetid på at komme i gang med kommunal genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Disse klager er velbegrundede og ventetiderne uacceptable, men desværre var mange af problemerne ikke til at forudse. Da Roskilde Amt blev nedlagt og Roskilde kommune skulle overtage genoptræningen efter sygehusindlæggelser, var patientantallet pludselig dobbelt så stort, som Roskilde Amt på forhånd havde meldt ud. Det betød naturligvis længere ventetid og større udgifter til nyansættelser. Begge ting er i bund og grund politiske udfordringer, der ikke skal komme borgerne til last. Men for de mennesker, hvoraf en betydelig del er ældre, er udsættelse af nødvendig træning mærkbar hver eneste dag. Der er ingen tvivl om, at manglende genoptræning efter et sygehusophold kan medføre meget langvarige problemer og i nogen tilfælde livsvarig funktionsnedsættelse. Vi har gennem de sidste to år arbejdet på at forkorte ventetiden, både med forbedret sagsgang og ved inddragelse af privatpraktiserende fysioterapeuter i genoptræningen. Vi er ikke nået i mål, men arbejder fortsat med at minimere ventetiden. Det andet store problem har været vedligeholdelsestræning, som før strukturreformen var en fast del af dagligdagen på plejecentrene, i daghjemmene og i andre sociale sammenhænge, hvor ældre mødes. Fra den ene dag til den anden var denne type træning forsvundet som tilbud, og træning skulle pludselig bevilges efter en personlig visitation. Til trods for, at alle, der har kontakt til ældre ved, at daglig fysisk træning holder talrige fysiske skavanker i skak, og at Roskilde kommune samtidig havde igangsat en storstilet forebyggelsesindsats, forsvandt den vigtige og kontinuerlige daglige træning ud i den blå luft. Det er der snakket meget om, og SF har vedvarende fastholdt, at alle pensionister skal tilbydes træning på kommunens foranstaltning. Ikke nødvendigvis individuel træning med fysioterapeut, men som minimum som en mulighed om at kunne deltage i et kommunalt træningstilbud, uden at skulle igennem en vurdering af nødvendigheden. Det er ægte forebyggelse. Torben Olsen SF'er i Roskilde Byråd

Publiceret 30 October 2009 03:00