Væk men ventetiden

Jeg deltog for nylig i et orienteringsmøde vedrørende status for genoptræning. Mødet var arrangeret og afholdt af Ældrerådet i Roskilde. Det fremgik af de oplysninger der blev fremlagt af kommunen, at hele 41 pct. af de borgere der var henvist til genoptræning, var utilfredse med ventetiderne. D.v.s.at mere end 4 ud af 10 borgere ikke er tilfredse! Det er særdeles vigtigt at borgere der er henvist til genoptræning hurtigt kommer i gang med dette. I modsat fald er risikoen for genindlæggelse og tilbagefald særdeles stor. Næsten hver femte ældre ryger tilbage på sygehuset indenfor den første måned efter udskrivning. En del af disse tilbagefald kunne givetvis undgås hvis genoptræningen kom hurtigere i gang. Venstre havde i sit budgetforslag for 2010 afsat yderligere en million til istandsættelse af træningsfaciliteterne til genoptræning, samt fem millioner til at påbegynde etablering af nyt træningscenter. Venstre vil have ventetiderne ned, derfor har genoptræningen høj prioritet. Ventetiderne skal helt væk! Karsten Sivgaard Byrådskandidat for Venstre Lærkevej 17, Gadstrup.

Publiceret 30 October 2009 03:00