Radikale tager offentligt ansatte seriøst

I mange år har politikerne brugt de offentligt ansatte, som emne i valgkampene, men er der sket noget positivt siden 2001? Nej, nok mere det modsatte. De Radikale har i det nye budget fået sat penge af til afbureaukratisering af det offentlige. Vi foreslår en tillids- og afbureaukratiseringsreform, så personale i folkeskolerne, vuggestuerne, børnehaverne, SFO’erne osv., kan udføre det arbejde, som de reelt er ansat til, nemlig at være der for børnene.

Radikale i Roskilde har indset, at regeringen ikke sender flere penge kommunernes vej og vi ønsker ikke at skære ned på børnene. Det her spørgsmål handler ikke meget om penge. Det handler om den måde, hvorpå, de offentlige ansatte bruger deres kræfter på. I dag bruger de ansatte alt for meget tid på nytteløse bureaukratiske opgaver, som Radikale i Roskilde mener, er nytteløst tidsspild.

Vi kalder det en tillidsreform, fordi vores reform hviler på forudsætninger om tillid til at de enkelte institutioner og medarbejdere, så de kan opstille de rigtige rammer for institutionernes arbejde, at medarbejdernes faglighed og kompetencer gør regler og bureaukratiske rutiner overflødige og at borgerne kan formulere de krav og ønsker de har til institutionens arbejde.

Vi mener, at en sådan reform får mange positive effekter, såsom øget medarbejderglæde og dermed mindre sygefravær, større vægt på faglighed og kompetencer og dermed bedre rekrutteringsmuligheder, større fokus på kerneopgaver og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne, et højere serviceniveau for borgerne pga. frigjorte ressourcer og bedre borgerservice generelt.

Hvis du, ligesom os, ønsker, at offentlige ansatte skal bruge deres kræfter på børnene, så sæt dit kryds ved Radikale Venstre d. 17. november. Vi vil de offentlige ansatte!

Publiceret 30 October 2009 12:58