Tillykke til Køge FC

Et stort tillykke til Køge FC med oprykningen til Serie 4. Boldklubben er et godt eksempel på det store frivillige arbejder, der bliver gjort med breddeidrætten.
Mit tillykke er dermed både til spillere og de frivillige trænere, bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der hjælper til og skubber på. Demokratilisten stillede til budget 2010 forslag om, at der blev afsat 1 mio. kr. til et nyt klubhus til Køge FC ved Ravnsborghallen.
Det var imidlertid kun Demokratilisten, der stemte for dette forsalg mens resten af partierne stemte imod!
Dette står i skærende kontrast til, at de andre partier gerne vil købe tribunen på Herfølge Stadion til 13 (tretten) mio. kr.
Demokratilisten vil fortsat arbejde for, at Køge FC får deres hårdt tiltrængte klubhus og at alle andre breddeidrætsforeninger også får de faciliteter, som de har brug for.
Vi ønsker naturligvis, at både "bredden" og "eliten" når de bedst mulige resultater.

Publiceret 30 October 2009 13:15