BKB generalforsamlingen i august var et sandt tilløbsstykke. (Arkivfoto JCJ).

BKB generalforsamlingen i august var et sandt tilløbsstykke. (Arkivfoto JCJ).

Ny runde i BKB-sagen

BKB's medlemmer samles til generalforsamling endnu en gang i januar.

Af
Martin Rasmussen

Skal Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne, BKB, lukkes, eller skal den bevares med en ny formålsparagraf?
Det er der fortsat ikke kommet svar på efter tre generalforsamlinger i år, men måske venter svaret i januar.
Her har bestyrelsen nemlig besluttet at indkalde til generalforsamling på ny i et forsøg på at få en afklaring.
- Nu må vi finde ud af, hvad denne forening skal og ikke skal, siger formand Nicolai Andersen, der sammen med sit flertal i bestyrelsen foreløbig ikke har haft held til at overbevise et tilstrækkeligt stort flertal af brugerne om, at foreningen skal lukkes.
Modsat har modstanderne af en lukning – anført af bestyrelsesmedlem Finn Buch Petersen – heller ikke haft held med at få ændret foreningens formålsparagraf, så den kan varetage brugernes interesser i forbindelse med en eventuelt kommende retssag om pengene fra Køge Kommunes salg af byfællesantennen – penge som man mener rettelig tilhører de brugere, der har betalt for anlægget gennem deres tilslutningsafgift.
Finn Buch Petersen kritiserer desuden formanden for langsommelighed i forbindelse med indkaldelsen af dels bestyrelsesmøde, dels den kommende generalforsamling.
- Vi skal jo videre. Jeg mener fortsat, at foreningen har en berettigelse, for hvem skal ellers rådgive medlemmerne ved en eventuel retssag, siger han.
Nicolai Andersen forklarer om tiden siden den seneste generalforsamling i august og frem til det netop afviklede bestyrelsesmøde, at man i forbindelse med bestyrelsesmødet blandt andet har afventet rejseaktivitet blandt bestyrelsesmedlemmerne, mens fastsættelsen af den nye generalforsamling til januar skyldes den travle tid op til jul.
- Folk har meget at lave op til jul, og det er jo ikke en beslutning, der løber nogen vegne, siger han med henvisning til, at der ikke ligger nogen presserende opgaver og venter i foreningen, som mistede sin eksistensberettigelse, da Køge Kommune solgte Køge Byfællesantenne. BKB varetog brugernes interesser i byfællesantennen.
Ved den kommende generalforsamling skal der blandt andet stemmes om en vedtægtsændring, så beslutningen om foreningens fremtid kan træffes ved simpelt flertal frem for 2/3 flertal.

Publiceret 10 November 2009 15:00