Æresmedlem ulovlig ekskluderet i Solrød Billard Klub

Resultatet af en sammensværgelse i Bestyelsen i Solrød Billard Klub, og 2års chikane af tidligere mangeårig formand,  medstifter af klubben og æresmedlem Poul Ravn, er netop afsluttet ved Retten i Roskilde.
Poul Ravn blev af bestyrelsen usagligt ekskluderet af klubben  i marts 2009  begrundet med kritik af bestyrelsen.
Eksklusionen blev besvaret af Poul Ravn med en stævning og efterfølgende retssag som blev afsluttet den 23. december.
Retten har fundet, at generalforsamlingerne ikke var lovligt indkaldt og er  derfor ikke beslutningsdygtige og tilpligter Solrød Billard Klub til at ophæve eksklusionen.
Endvidere skal Solrød Billard Klub v/formand Steen G. Hansen inden 14 dage betale sagens omkostninger kr. 8.625,00  til Poul Ravn.

Publiceret 04 January 2010 10:15