Ulf Stephenson - formand for Erhvervsudviklingsrådet i Køge kommune. (Arkivfoto).

Ulf Stephenson - formand for Erhvervsudviklingsrådet i Køge kommune. (Arkivfoto).

Køge på vej til at blive en af de mest attraktive og udviklingsorienterede kommuner på Sjælland

Nytårsudtalelse i anledning af årsskiftet 2009-2010.

Af
Af formanden for Køge Erhvervsudviklingsråd

Ulf Stephenson.

Nu hvor vi står ved udgangen af 2009, kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år, der har budt på spændende aktiviteter og vigtige beslutninger for Køge.
Det gælder særligt på infrastrukturområdet, hvor vi efter beslutningen om Femern broen nu også kan glæde os over den politiske aftale om en ny jernbaneforbindelse via Køge, og vedtagelsen om at udbygge Køge Bugt Motorvejen.
I 2009 har vi i Køge Erhvervsudviklingsråd fortsat det tætte samarbejde med Køge Kommune om at udvikle Kommunen som et godt sted at etablere og drive virksomhed.
Køge Erhvervsudviklingsråd fungerer som sparringspartner for Byrådet, og vi arbejder med at fremme erhvervsudvikling, beskæftigelse og uddannelsesmuligheder i Køge. Vores mål i rådet er at medvirke til at placere Køge som et centralt vækstområde på Sjælland.
Konkret har vi i løbet af året været sparringspartner i forbindelse med Køge Kommunes:
- Revidering af de 10 erhvervspolitiske fokuspunkter.
- Udarbejdelse af ny Kommune plan.
- Udarbejdelse af "Branding" strategi.
Samt mange andre spændende tiltag.
I Køge Erhvervsudviklingsråd tager vi også initiativer og understøtter andre i Køge, der arbejder for at styrke erhvervsudviklingen. I 2009 har vi ydet tilskud til Køge Festuge og bakket op om markedsføring af Køge som en god handelsby.
2009 har også været kommunalt valgår. I Køge Erhvervsudviklingsråd byder vi det nye Byråd velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde. Kommunen har mange spændende projekter på tegnebrættet, det gælder ikke mindst arbejdet med et nyt campusområde i Ølby.
Erhvervslivet har gennem noget tid ønsket at få styrket kommunens erhvervsservice, og bl.a. kunne tilbyde erhvervslivet én fælles indgang til kommunen, der er let og gennemskuelig.
Det er nu lykkedes og vi ser i Køge Erhvervsudviklingsråd frem til samarbejdet med Køge Kommunes nye Erhvervs- og direktionsstab.
I Erhvervslivet og i Køge Erhvervsudviklingsråd er vi klar til at tage fat på et nyt spændende år, hvor vi vil fortsætte det konstruktive samarbejde med Køge Kommune for at få realiseret vor fælles erhvervspolitik.
Vi er godt på vej til at blive en af de mest attraktive og udviklingsorienterede kommuner på Sjælland.
Jeg ønsker hermed Køge Erhvervsudviklingsråds medlemmer og alle
samarbejdspartnere et rigtigt godt nytår.

Publiceret 04 January 2010 13:15