Faxekommunes nye borgmester, Knud Erik Hansen. (Pressefoto).

Faxekommunes nye borgmester, Knud Erik Hansen. (Pressefoto).

Knud Erik Hansen – Faxe Kommunes nye borgmester

Han er udadvendt, stilsikker og han kender sin styrke. Han ved, hvad der skal til for at nå sine mål, og han er ikke bleg for at erkende sin begrænsning.
Han er en erfaren socialdemokrat, sætter pris på den gode dialog, og han opfatter konsensus og samarbejde som vejen frem mod de politiske mål.
Hans øverste prioritet er det nære fællesskab, men hans politiske visioner rækker ud over kommunegrænsen. Mød Knud Erik Hansen – Faxe Kommunes nye borgmester.

Et job med karakter

Han er ny borgmester i Faxe Kommune. Et job hvor han hver dag skal stå i spidsen for 35.000 borgere og en organisation med mere end 3000 medarbejdere. En stor mundfuld for de fleste, men Knud Erik er ikke nervøs. Han glæder sig.

- Jeg er stolt af, at være blevet borgmester. Det er et ærefuldt hverv og en spændende udfordring. Mange forventer meget af mig, men jeg er rustet til opgaven og jeg er klar til at tage fat, fortæller Knud Erik med entusiasme i stemmen, og afslører allerede her det mest markante træk i hans arbejde. Han er forberedt! Han er rolig, i balance og klar til opgaven.
- Jeg har lært, at jeg får de bedste vilkår for at nå mine mål, når jeg er velforberedt. Det gælder ikke kun mig selv - vi når de bedste resultater når alle er klædt på til opgaven og i fællesskab arbejder målrettet og ambitiøst, fastslår Knud Erik og røber nødtvungent, at det går ham på, hvis der ikke er styr på tingene. Hans temperament er den personlige svaghed.

Et job med udfordringer

Knud Erik er med sine 58 år en erfaren mand. Han er selvsikker, god til at kommunikere og han færdes hjemmevant på de politiske scener.
Med en fortid som formand for Faxe Kommunes Børne- og Familieudvalg har han desuden et bredt kendskab til de udfordringer som hver dag sætter sit præg på Faxe Kommune.
- Den primære opgave er at få styr på vores økonomi. Efter to år med ansættelses-, indkøbs- og anlægsstop er det vigtigt, at vi i stedet løser problemerne i et mere langsigtet perspektiv. Det skal der sættes fokus på i det nye år – vi kan ikke være bekendt at udsætte kommunens borgere og medarbejdere for de årlige indgreb, vurderer den nye borgmester og afslører, at han kan lide at være på og trives med at tage ansvar.
Knud Erik er fra Fyn. Han flyttede til kommunen i 1988 og bor nu i Faxe. Det samme gælder hans forgænger René Tuekær fra Borgerlisten. Det har givet brænde til et solidt og hurtigt blussende lokalpatriotisk bål, som allerede under efterårets valgkamp var med til at sætte Haslevs historiske præg og vigende dominans, til debat.
- Vi skal sikre, at Faxe Kommune kommer til at hænge bedre sammen. Ikke kun fysisk, men som et menneskeligt fællesskab. Det gælder ikke mindst i byrådets arbejde. Jeg går stærkt ind for konsensus og jeg er ikke i tvivl om, at vi når længst ved at samarbejde, kommenterer Knud Erik og tilfø-jer, at han er den rette til at samle kommunen.
- Jeg har en bred politisk opbakning i hele Faxe Kommune, og jeg vil forsøge at være både synlig og aktiv, hvor jeg kan. Ikke kun i Haslev og Faxe, men også i de mindre byområder.
Et blik på fordelingen af stemmer bekræfter billedet. Knud Erik fik flere stemmer i Haslev end den forhenværende borgmester René Tuekær, og samtidig flere stemmer i Faxe end Venstres Henrik Christen-sen, som er fra Haslev.
Netop Knud Erik Hansens stemmetal har været livligt diskute-ret. Han fik 827 personlige stemmer, hvilket kun er det tredje højeste i Faxe Kommune.
Faktisk er han nummer fem på listen over de borgmestre i Danmark som fik færrest personlige stemmer. Han er derfor blevet kritiseret for at efterlade Faxe Kommune med et demokratisk underskud. Det bekymrer ham ikke:
- Jeg har været i politik i mange år og jeg ved, hvad der ligger bag de store personlige stemmetal. Hvis jeg skulle se mit resultat som et problem, burde jeg aldrig være stillet op!

Et job med politik

Knud Erik Hansen er socialdemokrat. Han tror på de socialdemokrati-ske værdier, og han har deltaget aktivt i den politiske samfundsdebat siden han som ung i 70'erne slog sine folder i de venstresocialistiske miljøer. Faktisk kan han slet ikke lade være.
- Vores demokrati giver os indflydelse. Det forpligter, fastslår Knud Erik og uddyber: - Jeg har været så heldig, at få mulighed for at tage en uddannelse. Det er et stort privilegium. Så hvis ikke jeg skulle være klar til at bære min del af ansvaret, hvem skulle så?
Netop uddannelse er et områ-de som ligger den nye borgme-ster på sinde. Han har som udviklingschef hos VUC hjulpet mange på vej, og han ser det som en vigtig udfordring at flest mulige får en uddannelse.
- Der er alt for mange som ikke trives i skolen eller dropper ud, når de senere skal have en ungdomsuddannelse. Det er synd. Det er vigtigt, at vi sætter aktivt ind, for i større grad at ruste de unge til at gennemføre en uddannelse, fortæller Knud Erik Hansen og tilføjer, at han blandt andet ser et tættere samarbej-de mellem kommunen og de enkelte uddannelsesinstitutioner som en del af løsningen.
Knud Erik Hansen har et stort blik for den landspolitiske samfundsdebat. Hans ambition er at blive en stærk og synlig lokal stemme på både de regionale og nationale scener, og han er fast besluttet på at give hverdagen i Faxe et landspolitisk præg.
- Den nuværende regerings økonomiske politik er helt urimelig. Man strammer de vilkår kommunerne skal arbejde under, mens man samtidig indfører nye tilbud, som øger vores udgifter. Det holder ikke, fastslår Knud Erik Hansen og tilføjer:
- Faxe Kommunes borgere kan forvente en række markante landspo-litiske udmeldinger fra mig.

Et job med ansvar

Som borgmester er Knud Erik den øverste administrative chef i Faxe Kommune. En organisation med et stort antal arbejdssteder, et utal af fagområder og en organisationsstruktur som får de fleste til at blegne. Hvordan vil han håndtere den rolle, og hvad kan medarbejderne forvente af hans ledelsesstil?
- Faxe Kommune har mange dygtige og engagerede medarbejdere. Ingen tvivl om det", konstaterer den nye borgmester og tilføjer, at tillid for ham er et nøgleord.
- Jeg vil opfordre alle til at tage initiativer og tænke nyt. Også selvom det måske slår fejl. Hvis vi er bange for at lave fejl, står vi stille. Knud Erik vil hellere tilgive at noget går galt, end aldrig at høre om utraditionelle løsninger, som måske burde være prøvet af.
Selv er han lidt af en igangsætter. Han kommer let til nye ideer og han forstår at føre dem ud i livet. I hvert fald et stykke af vejen. For han er bedst i de indledende faser – der hvor tanker skal tænkes og ideer sættes på ord.
- Jeg interesserer mig ikke for detaljer og jeg mangler ofte det der skal til, for at føre en proces til ende. Det bliver min personlige udfordring i det nye job, vurderer han tænksomt.
Knud Erik Hansen er en aktiv mand. I mere end 15 år har han trampet løs i pedalerne og mæng-den af cykelløb han har deltaget i, er allerede stor. Klimadebatten blev derfor sat på spidsen, da han under valgkampen slog fast, at han som ny borgmester vil skifte den benzinslugende Mazda ud med en mindre og mere miljøvenlig bil, og samtidig køre på cykel til kontoret så ofte som muligt. En melding han holder fast i.
- Jeg er jo vant til at cykle, så afstanden skræmmer mig ikke, fastslår Knud Erik og tilføjer, at han vil forsøge at komme så meget rundt i organisationen som muligt.
- Jeg vil være en synlig leder. En som ved, hvad der rører sig og som medarbejderne kender. Det er vigtigt, at vi ser os selv som en helhed.
Han understreger dog, at han endnu ikke ved, hvilke vilkår hans kalender i praksis vil tilbyde.

Et job med fritid

Knud Erik Hansen er ikke en praktisk mand. Han er elendig med en hammer, og han kan let køre selv det mest simple gør-det-selv-projekt i sænk.
Til gengæld er han vild med at gå i biografen og en ørn i et køkken. Han slapper af bag gryderne og med tiden har han lært at give selv de mest avancerede retter et ekstra pift. Det har kun en ulempe:
- Det er kun mig som laver mad hjemme hos os. Så med udsigt til flere møder i de sene aftentimer, kommer Connie jo ofte til at gå sulten i seng, slutter Knud Erik med et beskedent smil.

Publiceret 04 January 2010 16:30