Stejle trapper en udfordring for beboere i bofællesskab

Handleplan sættes i værk for handicappede på Gl. Køge Landevej

Handicappede i Hvidovre har det generelt godt i kommunens bofællesskaber. Det viser de tilsyn, der er ført af det eksterne konsulentfirma Connector A/S.

Af
ark redhvidovreavis.dk

I bofællesskabet på Gl. Køge Landevej - som Hvidovre Kommune har overtaget fra amtet - havde tilsynet dog bemærkninger til de fysiske rammer, som man mener er utidssvarende: - Rammerne udgør en stigende udfordring i relation til, at beboernes fysiske funktionsevner forringes. Udfordringen gælder både i forhold til personalets arbejdsmiljøforhold og i forhold til beboernes mulighed for at færdes i bofællesskabet, skriver Connector. Tilsynet kritiserer, at køkkenet er meget småt, og at forholdene omkring badeværelserne, som beboerne deler to-tre personer, ikke lever op til standarden i de øvrige bofællesskaber i kommunen. Desuden mener tilsynet, at det kan være svært at fastholde de nuværende beboere i bofællesskabet bl.a. på grund af stejle trapper. Socialudvalget besluttede for nylig, at der skal udarbejdes en handleplan i forhold til de væsentlige bemærkninger inden 1. marts 2010. Socialforvaltningen er i øvrigt meget tilfreds med resultatet af tilsynene, da Connector ingen bemærkninger har haft til den leverede personlige pleje, socialpædagogiske bistand, omsorg og træning. - Dokumentationen er i de sidste par år blevet udviklet, så der nu ligger langt mere udbyggede planer vedrørende den enkelte beboer, udviklet i samarbejde med beboeren, skriver forvaltningen. Udgiften til tilsyn med bofællesskaber og plejehjem er i 2009 232.120 kr., der afholdes inden for den eksisterende budgetramme. I 2010 er der afsat 271.618 kr. til samme formål.

Publiceret 04 January 2010 08:00