Godt Nytår fra Demokratilisten

Selvfølgelig ønsker Demokratilisten ALLE borgere i Køge Kommune et Godt Nytår. Sådan må det jo være - også selv om vi er i opposition i en direkte fortsættelse af vores rolle i den sidste valgperiode. Der er dog den store forskel, at vi nu ikke er alene, men at oppositionen er styrket ved en forbindelse til de 2 borgerlige partier Venstre og Konservative. Demokratilisten er i øvrigt ikke med i en borgerlig blok, da vi er alle de lokale borgernes parti og ikke vil forbindes til partier eller konstellationer på Christiansborg. Vi er særlig taknemmelige for støtten fra de mange borgere, der stemte på os, uden hvem Demokratilisten ville være forsvundet fra den politiske arena i Køge Kommune (en skæbne mange i uvidenhed havde spået os efter forrige valg). Lad os ved årsskiftet skue både bagud og fremad. At konstitueringen af kommunalbestyrelsen var en gyser blev ikke bedre af, at borgmesteren officielt sagde: Vi vandt valget - en udtalelse der leder tanken hen på en umoden politiker (Palle Lauring: Almindelig valgret sætter almindelige mennesker i spidsen. Det er demokrati. Men er det nok?). For det første mistede Socialdemokratiet 2 mandater og Dansk Folkeparti 1 og for det andet tabte demokratiet ved, at 1/3 af vælgerne blev hjemme i sofaen. Vi er bekymrede for, om der reelt er mulighed for, at de demokratiske processer bliver bedre i den nye periode. Valgnatsgyseren var ikke en god optakt, og Marie Stærkes bemærkninger derefter gjorde det bestemt ikke bedre. Når vi ser fremad, er der såmænd nok af kendte opgaver at tage fat på, men begyndelse bliver svær, fordi der er udskiftet 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er gang på gang med urette hævdet, at Demokratilisten stemmer imod alt. Faktum er, at vi i sidste valgperiode har stemt for i ca. 90 % af sagerne. I de resterende ca. 10 % har vi været i mindretal, men det er jo trods alt et tegn på at demokratiet fungerer, selvom der ikke blev lyttet til os. Faktisk har det oven i købet vist sig, at der i en række af netop de sager, er fremkommet en større grad af politisk forståelse for netop vore synspunkter. Der burde falde mere ros af til os i den anledning. Vi er meget bekymrede for den politiske ledelse, der i den grad udtrykker ønske om at Køge By med nærmeste omegn skal forvandles til et transportlogistisk kraftcenter. Borgmesteren kalder det en appelsin i turbanen på borgerne, og hun kalder naivt Køge (By) for forbindelsesleddet mellem København og Sjælland. Hvis det var rigtigt, kunne man vel med lige så stor komisk ret kalde Borup By for forbindelsesleddet mellem Sjælland og Køge By! Virkeligheden kan blive en kommune der i den østlige del er skåret op af motorvejslinier og jernbaner, som udelukkende skal betjene den regionale trafik til og fra København. I den sammenhæng kan man være forsikret om, at Købehavn ligesom Fanden tager sit først. Demokratilisten er med nu 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen og en stærk bestyrelse klar til, at tage fat på opgaverne med samme energi som altid. Vi går fortsat ind for at styrke borgernes interesser i alle kommunens lokalområder, og vi vil søge at blive repræsenteret mere bredt end det har været tilfældet. Demokratilisten er uafhængig af Christiansborg politik, og vi lytter udelukkende til de lokale synspunkter. Ingen af vore politikere vil kunne tabes ved at få ambitioner om at blive folketingskandidater. For den næste periode har vi den ydmyge ambition, at beslutningsprocesserne skal gøres mere demokratiske til gavn for alle borgere i Køge Kommune.

Publiceret 04 January 2010 11:15