Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe kommune. (Pressefoto).

Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe kommune. (Pressefoto).

Dialogmøde om Faxe kommunes budget for 2010

Faxe kommunes nye borgmester, Knud Erik Hansen, havde tirsdag den 5. januar inviteret samtlige formænd for de stående udvalg til dialog. Målet var at lægge en fælles strategi for, hvordan det kan sikres at budgettet for 2010 holdes.
Den økonomiske prognose pr. 5. januar 2010 viser, at budgettet vil blive overskredet med 24.510.000 kroner, hvis det nuværende aktivitetsniveau fortsætter uændret.
Der er derfor behov for at sætte tidligt ind, og med ændringsforslag skabe overensstemmelse mellem budget og aktivitetsniveau. Det blev derfor diskuteret, hvorvidt det er muligt at lukke tilbud, effektivisere eller sænke det nuværende serviceniveau.
Udvalgsformændene er enige om at budgettet skal holdes. At det fortsat er det enkelte udvalg som har kompetencen og dermed også ansvaret for at sikre, at budgettet holdes. At man ikke ønsker at gribe til generelle virkemidler, som f.eks. ansættelsesstop, indkøbsstop og anlægsstop.
Arbejdet med at beskrive nye initiativer og ændringsforslag iværksættes umiddelbart, og vil blive behandlet i de relevante fagudvalg i februar.
De endelige forslag skal foreligge til økonomiudvalgets behandling den 17. marts samt til byrådets møde den 25. marts.
pm

Publiceret 07 January 2010 14:15