Sygehusgruppen venter på regionsrådsformanden

Beslutningsgrundlaget for et nyt supersygehus skal rumme mere end afstandskriterier

Af
Jan Partoft

Støtten til Roskilde Sygehus som Region Sjællands nye supersygehus vokser konstant, men Sygehusgruppen, der står bag underskriftsindsamlingen og et kommende borgermøde venter stadig på en reaktion fra Regionsrådet og regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.
- Vi afventer stadig et svar fra formanden, om han vil komme når vi holder borgermøde om sygehusstrukturen, siger Sygehusgruppens formand Paul Bundgaard.
- Det eneste vi ved, er, at han har sagt, han vil komme til Næstved og Roskilde, når beslutningen er taget, og så det for sent.
- Ind til videre er det beslutningsgrundlag, som regionsrådet har baseret på to konsulentrapporter, der kun lægger vægt på afstand og køretider. Det er jo tåbeligt, når man ser på, at man skal have langt flere facetter med. Det gælder for eksempel muligheden for et godt forsknings- og vidensmiljø, her er Roskilde det eneste sted i regionen med et universitet og hvis man bygger et nyt sygehus i Trekroner er man tæt på et forsknings- og vidensmiljø.
- Afstands- og køretidskriterierne er også baseret på privatbilisme, det er helt hen i vejret. Roskilde ligger bedst, når der er tale om kollektivtrafik. Man kan roligt regne med at den kollektive trafik er opgraderet og har en langt større betydning, når et nyt sygehus står klart.
- Der er nogle af de mange facetter, som vi godt vil have med i beslutningsgrundlaget.
- Hvis vi ikke får en dato for et snarlig deltagelse i et borgermøde fra regionsrådsformanden, finder vi selv en dato. Det bliver nok i begyndelsen af februar, siger Paul Bundgaard.
- Vi regner med, at kunne fylde i hvert fald en af hallerne i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

Publiceret 08 January 2010 03:00