Den "Hellige Stad" Jerusalem

Af
Anette Gundlach

I artiklen 18. december fortælles om to Roskilde-kvinders cykeltur gennem Libanon, Jordan, Palæstina og Israel. Hvis der er plads, har jeg en anden opfattelse: Fred hviler over land og by-! Det er alment kendt, at fredsprocessen i Mellemøsten ligger stille – særdeles stille. De israelske bosættelser i Palæstina fortsætter, og PLO's ledere nægter at indgå i nye fredsforhandlinger uden et bosættelsesstop. Vel vidende at ingen arabisk eller islamisk nation vil acceptere nogen omfattende aftale, så længe Israel kontrollerer Østjerusalem. Men den menneskelige elendighed kræver øjeblikkelig handling. FN-resolutioner, Genève-konventionerne, tidligere aftaler mellem israelere og palæstinensere, det arabiske fredsinitiativ og officielle målsætninger opstillet af USA og andre nationer bliver alle tilsidesat. Imidlertid truer ødelæggelserne af arabiske hjem, udvidelsen af israelske bosættelser i Østjerusalem og på Vestbredden samt palæstinensisk genstridighed enhver reel udsigt til fred. Et mere presserende problem er imidlertid, at de personer, der er under belejring i Gaza, går endnu en frygtelig vinter i møde. Jimmy Carter, USA's tidligere præsident siger til Politiken mandag den 28. januar 2009. "Jeg besøgte Gaza efter den ødelæggende krig i januar 2009. Her går hjemløse mennesker, der krøb sammen i interimistiske telte, under stykker af plastik eller i huler udgravet i brokkerne fra det, der tidligere var deres hjem". "TRODS LØFTER fra palæstinensiske ledere og internationale organisationer om ikke at ville benytte importerede materialer til – end ikke defensive – militære formål, så får cement, tømmer og glasruder ikke lov til at passere kontrolposterne, der fører ind til Gaza. USA og andre nationer har accepteret denne forfærdelige situation uden nogen alvorlige sanktioner". Danmark fører krig alle andre steder en der, hvor konflikten mellem Kristne og Muslimer har sit arnested. Er det ikke her, at vi skal vise vores næstekærlighed og solidaritet, ved at genopbygge Gaza? Et lille lyspunkt i nyere tid var 8. december, hvor udenrigsministre fra EU besluttede at gentage de basale krav for fred, som er bredt accepteret af det internationale samfund, som blandt indebærer, at Israels grænser fra før 1967 er gældende, medmindre de efter aftale med palæstinenserne modificeres. Kent Nielsen Svendborgvej 16 4000 Roskilde

Publiceret 08 January 2010 03:00