Det er kun sikkert at færdes på isen, hvis Hvidovre Kommune tydeligt skilter med det.

Det er kun sikkert at færdes på isen, hvis Hvidovre Kommune tydeligt skilter med det.

Politi:

Forbud mod at færdes på isen

Københavns Vestegn Politi har med øjeblikkelig virkning udstedt en bekendtgørelse med forbud mod at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder

Af
key

Det er fristende og sjovt at skøjte på isen i den frie natur, men det kan også være særdeles farligt - særligt hvis isen ikke er tyk nok.
Derfor har Københavns Vestegns Politi nu udstedt et forbud mod at færdes på isen, hvis Hvidovre kommune ikke direkte har skiltet med at isen er sikker.
- Undtaget fra forbuddet er steder, hvor den stedlige kommune har målt istykkelsen til minimum 13 cm og det ved opslag er bekendtgjort at færdsel på isen er tilladt. Stederne vil blive bekendtgjort på Københavns Vestegns Politis hjemmeside www.politi.dk/vestegnen , skrives det i bekendtgørelsen.
Isen er kun så tyk et enkelt sted i Hvidovre Kommune, og det er på søen ved Avedøresletten.
- Et enkelt sted i Hvidovre er isen allerede så tilfrosset, at parkdrift har givet klar bane for skøjteløb. Det er på det såkaldte "Kampvognshul", som er en lille sø/et vandhul, der ligger nord for Avedøre Tværvej. Her er isen pt. 13-15 cm tykt, skriver Hvidovre Kommune på kommunens hjemmeside.
Som skrevet i onsdags her på Hvidovreavis.dk er der også med tiden og lidt god frost udsigt til skøjteløb på Avedøre Gadekær. Selv om midten af gadekæret var dækket af is på 13 cm., var kanterne dog endnu ikke sikre.
Parkdrift markerer om isen er tyk nok til at gå på ved at sætte lys op ved gadekæret.

Publiceret 08 January 2010 16:15