Det er nu et år siden, at Sygeforsikringen

Det er nu et år siden, at Sygeforsikringen "danmark" indførte tilskud til zoneterapeutisk behandling. Og i dag er der flere end 734 zoneterapeuter, som løbende indberetter behandlinger til sygeforsikringen. (Pressefoto).

Tilskud til zoneterapi

Flere end 734 zoneterapeuter indberetter i dag til Sygeforsikringen "danmark", som nu i ét år har givet tilskud til zoneterapeutisk behandling udført af registrerede zoneterapeuter (RAB).
Zoneterapi er kommet godt i gang, skrev Sygeforsikringen "danmark" i foreningens nyhedsbrev "d-nyt" i september 2009. Ved sidste årsskifte indførte "danmark" støtte til zoneterapi, og i sommeren 2009 var tallet oppe på 734 zoneterapeuter, som indberetter behandlinger til "danmark". Og mange flere er kommet til siden.
Betingelserne for at få tilskud til zoneterapeutisk behandling er ganske enkle:
- Zoneterapeuten skal være RAB-registreret af en godkendt brancheforening.
- Der skal være tale om en lægelig diagnose. Terapeuten skal sikre sig, at patienten har fået stillet en lægelig diagnose inden behandling.
- Tilskuddet gives kun til zoneterapeutisk behandling på fødderne.
- Der skal indberettes elektronisk til "danmark".
Inden for zoneterapien bearbejdes de såkaldte reflekszoner, som antages at påvirke kroppens funktioner. Behandlingsformen bruges både som sygdomsbehandling, forebyggende og lindrende behandling.
Zoneterapeuten målretter behandlingen efter den enkelte patients ubalancer og problemstillinger, derfor vil to behandlinger aldrig være ens! Et koncentreret forløb som start med efterfølgende stabiliserende behandlinger kan afhjælpe de fleste gener, også hos kroniske patienter.
Og kroniske patienter vil – hvis de er medlemmer hos Sygeforsikringen "danmark" have mulighed for tilskud til behandlingen.
Eksempelvis nævnes resultater som: smertelindring, muskelafspændende, lindring af fordøjelsesproblemer, hormonelle lidelser og forskellige betændelsestilstande,
både akutte og kroniske.

Sikkerhed for registrering

Kendskabet til RAB-ordningen og dermed muligheden for tilskud fra Sygeforsikringen "danmark" kan stadig blive bedre.
Der dukker jævnligt nye portaler op på internettet, som reklamerer med, at her findes alle RAB-registrerede terapeuter.
- Disse sider er blot markedsføring, hvor terapeuten selv betaler for optagelse, derfor Pas På! – det eneste sted, hvor man kan være sikker på at finde korrekte oplysninger om terapeutens registrering er på brancheforeningernes hjemmesider, forlyder det fra FDZ's bestyrelsesformand Helle Thorup-Witt og tilføjer, at alle FDZ's RAB-registrerede medlemmer via deres medlemskab har fået mulighed for elektronisk indberetning.
Yderligere information omkring tilskud og mulighederne for en henvisning til zoneterapi fås hos FDZ's sekretariat på tlf. 7027 8850. Se også www.fdz.dk

Publiceret 09 January 2010 15:00