Vi skal have et borgermøde om sygehusplanen i februar

En gruppe engagerede borgere i Roskilde er ivrige efter at diskutere fremtidig placering af hovedsygehus med mig og de øvrige politikere i det nye Regionsråd. Det er der også andre, der er.  Jeg foreslår derfor, at vi holder to borgermøder i Roskilde og Næstved i februar og marts.
Men vi skal sørge for, at det bliver en god dialog, der kan bruges til noget.
I løbet af de næste par uger fremlægger Regionsrådet derfor en håndfuld konkrete bud på løsninger, så vi har noget håndfast at diskutere ud fra. Det er vigtigt at vi får en så konkret og brugbar dialog som mulig mellem os politikere, borgerne i alle egne af regionen og med alle andre parter, der har væsentlige interesser i regionens sygehusstruktur.
Senest den 21. januar er det planen, at vi i Regionsrådet fremlægger en håndfuld scenarier for blandt andet placering af hovedsygehus.
I begyndelsen af februar inviterer vi over hundrede mennesker, der har en væsentlig interesse i vores sygehusstruktur, til en heldagskonference i Regionshuset. Her kan repræsentanter fra for eksempel kommuner, organisationer og patientforeninger kvalificere debatten med deres synspunkter og gode idéer.

Herefter gennemføres en fire ugers høringsperiode med 2 borgermøder. Tidligere har vi haft store møder om sygehusplanen i Slagelse og Køge, så jeg mener det er naturligt, at vi denne gang drager til to andre store sygehus-byer, nemlig Roskilde og Næstved.
De præcise datoer bliver sammen med de løsningsmodeller, der skal sendes i høring, besluttet af Regionsrådet den 21. januar.
Når jeg og det øvrige regionsråd gennem de næste 8-9 uger er blevet ekstra inspireret af dialogen med borgere og andre parter i hele regionen, skulle vi i det nye Regionsråd - gerne inden Påske være ekstra godt klædt på til at sætte det endelig punktum i Region Sjællands sygehusplan for de kommende 10-20 år.

Publiceret 09 January 2010 09:15