Dansk Byggeri kalder på mod til reformer i 2010.

Dansk Byggeri kalder på mod til reformer i 2010.

Dansk Byggeri:

2010 kalder på mod til reformer

Regeringen har med 2020-målsætningen skabt forventninger om reformpolitik. Det skriver adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, i sin nytårshilsen.

Danmark skal igen være blandt de ti lande i verden med størst arbejdsudbud og velstand. Det mål er sat af landets statsminister under betegnelsen 2020-målsætningen. Et flottere mål kan man vel næppe sætte sig ved indgangen til et nyt årti.
Sådan adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, i sin nytårshilsen:
"Så selv om den økonomiske krise i øjeblikket er barsk for mange, hører jeg i statsministerens udmelding et signal fra en leder, der har aflæst den virkelighed, vi står i. Det kalder på politisk mod at få taget hul på de nødvendige reformer, der skal sikre, at Danmark igen kan hævde sig som et foregangsland på den anden side af krisen.
Det betyder også, at regeringen må være parat til at tage fat om ømtålelige emner som efterløn, dagpenge og skat, hvis vi skal være blandt de bedste. Og det bliver vi som bekendt kun, hvis vi er konkurrencedygtige på pris og omkostninger – og på kvalitet og kompetencer."
"Omvendt er det også værd at understrege, at manglende reformer vil være en fortsættelse af rutsjeturen ned af velstandsranglisten, hvor vi i løbet at de sidste 10 år er gået fra at være nr. 6 til nr. 12 i velstand blandt de 30 OECD-lande. Lad mig især pege på to områder, som vi skal have på plads gennem reformpolitik:
For det første står det klart, at vi trods stigende ledighed må imødese mangel på arbejdskraft i løbet af ganske få år. Derfor er det af største betydning, at vi får øget vores arbejdsudbud ved hjælp af de reformer af efterløns- og dagpengeområdet, som alle ansvarlige kredse anerkender som absolut nødvendige.
De skal gennemføres, og det kræver et mod, som har været savnet. Det er således trist at konstatere, at politikerne ikke greb muligheden for at træffe de nødvendige beslutninger mens tid var og økonomien blomstrede. For det andet, så kan 2020-målsætningen om øget velstand, øget produktivitet og øget iværksætteri i sin grundessens ikke gå hånd i hånd med verdens højeste skattetryk.
Målsætningen er derfor også et logisk oplæg til markante reduktioner i marginalskatten. Vi får nemlig ikke en økonomi i verdenseliten, hvis vi fortsat brandbeskatter iværksætteri og produktivitet. I så fald flytter de gode idéer og virksomheder til lande, hvor de behandles bedre," lyder det fra Lars Storr-Hansen.

Publiceret 10 January 2010 14:00